Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Як стати лідером

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

And when we felt safe among our own, the natural reaction was trust and cooperation.

І коли ми відчували себе у безпеці серед своїх, природною реакцією була довіра та співпраця.

Captain Swenson was recognized for running into live fire to rescue the wounded and pull out the dead.

Капітан Свенсон був нагороджений за те, що вибирався під вогонь, щоб урятувати поранених та витягти мертвих.

I said, “Why do you have treat us like cattle? Why can't you treat us like human beings?

Я сказав: «Чому ви ставитеся до нас, як до худоби? Невже не можна ставитися по-людськи?

If the conditions are wrong, we are forced to expend our own time and energy to protect ourselves from each other, and that weakens the organization.

Якщо умови неправильні, нам доводиться витрачати свій час та енергію, щоб захищатися одна від одної, і це послаблює організацію.

In business, we give bonuses to people who are willing to sacrifice others so that we may gain. We have it backwards. Right?

У бізнесі ми даємо бонуси людям, які готові пожертвувати іншими заради власного блага. У нас все навпаки. Правильно?

It could be a new technology that renders your business model obsolete overnight.

Це могла бути нова технологія, яка ламає вашу бізнес-модель.

One of the people he rescued was a sergeant.

Одним із тих, кого він врятував, був сержант.

The closest analogy I can give to what a great leader is, is like being a parent.

Найближча аналогія, що спадає мені на думку: бути хорошим лідером — це як бути батьком.

The only variable are the conditions inside the organization, and that's where leadership matters, because it's the leader that sets the tone.

Єдине, що нам підвладне, — це умови всередині нашої власної організації, і ось тут важливе лідерство, бо лідер встановлює правила.

You know, in the military, they give medals to people who are willing to sacrifice themselves so that others may gain.

Ви знаєте, в армії дають медалі тим, хто готовий пожертвувати собою заради блага інших.