Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Як запрограмувати себе на успіх

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

And I got really into doing visualizations vividly picturing what I wanted to achieve, seeing it happen, and then feeling it happen.

Я дуже захопилася візуалізаціями, яскраво малюючи те, чого хочу досягти, уявляючи, що це вже сталося.

And then, I had to program my mind to make it happen.

Потім мені потрібно було запрограмувати свій розум, щоб це сталося.

Because you just have one life in which to achieve everything, that you are going to achieve, so you have to act accordingly.

Тому що у вас тільки одне життя, щоб досягти всього, чого ви хочете досягти, так що дійте відповідно.

I love being an entrepreneur, I love coming up with ideas and turning them into reality.

Мені подобається бути підприємцем, мені подобається вигадувати нові ідеї та втілювати їх у життя.

I realized that I had to figure out what it was that I wanted to achieve.

Я усвідомила, що мені потрібно з'ясувати, чого я хочу досягти.

I realized that I was responsible for this misery. I was responsible for the fact that I was stuck in a rut.

Я зрозуміла, що тільки я відповідаю за те, що я нещасна. Я була відповідальною за те, що загрузла в рутині.

I replaced the negative rubbish annoying thoughts, and told them to shut up, and I replaced them with positive thoughts that were empowering me.

Я позбавилася всіх негативних, непотрібних, дратівливих думок, я змусила їх замовкнути. Я замінила їх на позитивні думки, які давали мені силу.

I was coming up with ideas and I was shooting them down, I was talking myself out of doing anything whatsoever.

Я відкидала всі ідеї, які спадали мені на думку, я відмовляла себе від того, щоб хоч щось робити.

Living an incredible life is no accident. You have to do it on purpose.

Вміння жити неймовірним життям невипадково. Ви повинні робити це цілеспрямовано.

Your destiny is determined by the choices you make.

Твій вибір визначає твою долю.