Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Конфуцій

15 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Before you embark on a journey of revenge, dig two graves.

Перш ніж ви встанете на шлях помсти, вирийте дві могили.

Everything has its beauty but not everyone sees it.

У всьому є краса, але не кожен це помічає.

Forget injuries, never forget kindnesses.

Забувайте образи, але ніколи не забувайте про доброту.

Humility is the solid foundation of all virtues.

Смиренність є твердою основою всіх чеснот.

If we don't know life, how can we know death?

Якщо ми не знаємо життя, то як ми можемо знати смерть?

Life is really simple, but we insist on making it complicated.

Насправді життя просте, але ми постійно його ускладнюємо.

Only the wisest and stupidest of men never change.

Тільки наймудріші і найдурніші люди ніколи не змінюються.

Real knowledge is to know the extent of one's ignorance.

Істинне знання - це знати ступінь свого незнання.

Respect yourself and others will respect you.

Поважайте себе та інші поважатимуть вас.

Silence is a true friend who never betrays.

Тиша є вірним другом, який ніколи не зрадить.

Study the past if you would define the future.

Дослідіть минуле, якщо ви хочете дізнатися про майбутнє.

The cautious seldom err.

Обережні рідко помиляються.

The funniest people are the saddest ones.

Найсмішніші люди — найсумніші.

When anger rises, think of the consequences.

Коли гнів посилюється, подумайте про наслідки.

Wherever you go, go with all your heart.

Куди б ви не йшли, ідіть із усім вашим серцем.