Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Кремнієва долина

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Are you enjoying your asparagus, sir? - I was never enjoying it. I only eat it for the nutrients.

Вам сподобалася спаржа, сер? - Мені вона ніколи не подобалася. Я їм її через поживні речовини.

Everybody involved in the music industry is either stealing it or sharing it.

Усі, хто пов'язані з музичної індустрією чи краде чи ділиться їй.

Gates, Ellison, Jobs, Dell. All dropped out of college. Silicon Valley is the cradle of innovation because of drop outs.

Гейтс, Еллісон, Джобс, Делл. Усі вони покинули коледж. Кремнієва долина — це колиска інновацій із тих, хто покинув коледж.

I firmly believe we can only achieve greatness if first we achieve goodness.

Я твердо вірю, що ми зможемо досягти величі, якщо спочатку досягнемо чесноти.

I like this new angry side of you. Being around angry people relaxes me because I know where I stand.

Мені подобається гнівна сторона твоєї натури. Перебування в суспільстві озлоблених людей розслаблює мене, одразу розумію, де я.

It's like you need both halves of the brain, right?

Тут необхідно обидві півкулі мозку, чи не так?

It's weird. They always travel in groups of five. These programmers.

Дивно. Вони завжди ходять гуртами по п'ять. Ці програмісти.

We could be the Vikings of our day.

Ми можемо стати вікінгами нашого часу.

We need to do what any animal in nature does when it's cornered, act erratically, and blindly lash out at everything around us.

Ми повинні діяти, поводитися хаотично і сліпо накидатися на все навколо нас.

Yeah, every party in Silicon Valley ends up like a hasidic wedding.

Так, будь-яка вечірка в Кремнієвій долині закінчується, як хасидське весілля.