Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Li-Fi – новий Wi-Fi

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Ask yourself how fast would a light have to flicker for you to not notice it?

Запитайте себе, як швидко має мерехтіти світло, щоб ви не помітили його?

Because information is read through light flickers, your information is relatively safe in your house.

Так як інформація зчитується завдяки мерехтіння світла, то дані знаходяться у відносній безпеці у вашому будинку.

Bots can communicate underwater without the need for cables.

Боти можуть спілкуватися під водою не потребуючи кабелів.

In fact, it's already being used in a French real estate office.

Фактично він уже використовується у французькому офісі нерухомості.

It's difference between 15 megabits to as high as 224 gigabits per second.

Це різниця у швидкості між 15 мегабайтами та 224 гігабайтами в секунду.

Li-Fi can be used in aircraft carriers without causing electromagnetic interference, meaning you could use your phone on airplanes.

Li-Fi може використовуватися на авіаносцях, не викликаючи електромагнітних перешкод, що означає, що ви могли б використовувати свій телефон у літаках.

Li-Fi can travel through the windows of your car to deliver the info straight to your vehicle.

Li-Fi може подорожувати крізь вікна вашої машини, щоб донести інформацію до вашого автомобіля.

Li-Fi doesn't need a direct line of sight and using the light reflected off of walls.

Li-Fi не обов'язково потрібна пряма видимість - вистачає світла відбитого від стін.

Li-fi on the other hand uses the spectrum of visible and infrared light, which is ten thousand times larger and ten times cheaper to use.

З іншого боку, Li-fi використовує спектр видимого та інфрачервоного світла, яке в десять тисяч разів більше і в десять разів дешевше у використанні.

So the future of speedy internet might be here faster than you'd expect.

Тому майбутнє швидкісного інтернету може бути тут швидшим, ніж ви очікуєте.