Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Люди в чорному 1997

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Everybody thought the agency was a joke, except the aliens who made contact March 2, 1961, outside New York.

Усі думали, що агентство було жартом, крім прибульців, які здійснили контакт 2 березня 1961 року поза Нью-Йорка.

More non-humans arrive every year and they live among us in secret.

Щороку інопланетяни прибувають і потай живуть серед нас.

Now gentlemen, if you'll look directly at the end of this device, we'll administer the eye test.

Зараз, джентльмени, якщо ви подивитеся прямо на кінець цього пристрою, ми проведемо тест на перевірку зору.

Right, you should make another appointment.

Точно, тобі ще призначити іншу зустріч.

So, these are real flying saucers and the world's fair was just a cover-up for their landing.

Отже, це справжні літаючі тарілки, і всесвітній ярмарок був лише прикриттям для їхньої посадки.

There were nine of us the first night. Seven agents, one astronomer, and one dumb kid who got lost on the wrong back road.

Першої ночі нас було дев'ять. Сім агентів, астроном і безглуздий молодик, який випадково там опинився.

They were a group of intergalactic refugees.

То була група міжгалактичних біженців.

We agreed, and we concealed all the evidence of their landing.

Ми погодилися і сховали всі докази їхньої посадки.

Why else would we hold it in Queens?

А навіщо б ще ми проводили ярмарок у Квінсі?

Yo. I mean, what the hell is all this?

Гей. Я маю на увазі, що, чорт забирай, все це?