Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Майкл Джексон. Цитати

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

A star can never die. It just turns into a smile and melts back into the cosmic music, the dance of life.

Зірка неспроможна померти. Вона просто перетворюється на посмішку і розчиняється в музиці космосу, танці життя.

Hope is such a beautiful word, but it often seems very fragile.

Надія – це прекрасне слово, але часто здається дуже крихким.

I'm going to search for my star until I find it.

Я шукатиму свою зірку, доки не знайду її.

If you enter this world knowing you are loved and you leave this world knowing the same, then everything that happens in between can be dealt with.

Якщо ти приходиш у цей світ впевнений, що тебе люблять, і йдеш впевнений у тому ж, все, що станеться у проміжку, не так важливо.

Just doing as well as you did last time is not good enough.

Просто робити так само, як ти робив минулого разу, недостатньо.

Lies run sprints, but the truth runs marathons.

Брехня бігає спринтами, але правда біжить марафони.

Please go for your dreams. Whatever your ideals, you can become whatever you want to become.

Будь ласка, вирушайте за своїми мріями. Якими б не були ваші ідеали, ви можете стати тим, ким захочете.

The greatest education in the world is watching the masters at work.

Найбільша освіта у світі – спостерігати за роботою майстрів.

This world we live in is the dance of the creator. Dancers come and go in the twinkling of an eye, but the dance lives on.

Світ, де ми живемо, – танець творця. Танцюристи приходять і йдуть миттєво, але танець продовжує жити.

To give someone a piece of your heart, is worth more than all the wealth in the world.

Віддати комусь частину свого серця варто більше, ніж усе багатство у світі.