Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Думка експертів про Біткоін

9 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

At this point, Bitcoin is neither a legitimate form of currency nor an investment. - Anton Ivanov

На даний момент Біткоїн не є ані законною формою валюти, ані інвестиціями.

Bitcoin is a scam that needlessly hurts the environment. - John Paul Engel

Біткоїн - це шахрайство, яке без потреби шкодить навколишньому середовищу.

Bitcoin really needs to be broken down into two areas: viability as a currency and as a trading vehicle. - Merlin Rothfeld

Біткоїн дійсно необхідно розділити на дві частини: життєздатність як валюти та як засіб торгівлі.

Bitcoin, like the Internet, is one of those innovations that can break down barriers. - Dan Roseman

Біткоїн, як і Інтернет, є одним із тих нововведень, які можуть зламати бар'єри.

Currently, Bitcoin is a virtual and decentralized currency used to trade for goods and services. - Braden Perry

В даний час Біткоїн – це віртуальна та децентралізована валюта, яка використовується для торгівлі товарами та послугами.

I think the world is ready for a currency that is decentralized and controlled by the people. - Robert Lons

Я думаю, що світ готовий до децентралізованої валюти, яку контролюють люди.

I wish Bitcoin all the best of luck, but I'm afraid it may never make it into one of our investment portfolios. - Phillip Christenson

Я бажаю Біткоїну успіху, але боюся, що він ніколи не потрапить до одного з наших інвестиційних портфелів.

The biggest challenges that Bitcoin currently faces are flow of funds and outsized exchange rate risk. - Andrew Magliochetti

Найбільші проблеми, з якими нині стикається Біткоїн, – це потік коштів та надмірний ризик обмінного курсу.

The Bitcoin industry has been rife with scams and thefts, so it's hard to believe that the currency will be able to sustain itself over the long term.

Індустрія біткоїнів рясніє шахрайством і крадіжками, тому важко повірити, що валюта зможе підтримувати себе в довгостроковій перспективі.