Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Пасивно-агресивна комунікація

19 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

As you clearly stated

Як ви чітко сказали…

Fine, forget I said anything.

Добре, забудь, що я щось казав.

Great! Another meeting that could have been an email.

Чудово! Ще одна зустріч, яка могла б бути електронним листом.

I love how you just assume I'll take care of it.

Мені подобається, як ти просто припускаєш, що я подбаю про це.

I suppose there's nothing we can do about it now.

Гадаю, зараз ми нічого не можемо з цим зробити.

I'm not surprised.

Я не здивований.

If that's your idea of a good result, then... okay.

Якщо це ваша ідея, як досягти хорошого результату, тоді... гаразд.

If you say so.

Якщо ти так кажеш.

Interesting choice to go with that option.

Цікавий вибір для цього варіанту.

It's interesting how you chose to handle it like that.

Цікаво, як ви вирішили поступити в цьому випадку саме таким чином.

No worries, I wasn't expecting much anyway.

Не хвилюйтеся, я все одно нічого не очікував.

No worries, I'll just do it myself.

Не хвилюйтеся, я просто зроблю це сам.

Oh, this three-page email is exactly what I needed today.

О, цей тристорінковий електронний лист – саме те, що мені потрібно сьогодні.

Seems like someone decided to follow their own rules.

Здається, хтось вирішив діяти за своїми правилами.

Sorry if I actually thought you would be on time.

Вибачте, якщо я справді думав, що ви встигнете.

Sorry you feel that way.

Шкода, що ви так це бачите.

Thanks for finally getting back to me.

Дякую, що нарешті звернулися до мене.

Thanks for getting back to me eventually.

Дякую, що врешті-решт звернулися до мене.

Whatever you think is best.

Все, що ви вважаєте найкращим.