Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Переговори I

14 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Does that seem acceptable to you?

Вас влаштовує такий варіант?

From my perspective...

З моєї точки зору...

I agree with you on that point.

Я згоден із вами в цьому.

I don't see any problems here.

Не бачу у цьому жодних проблем.

I have to disagree with you.

Вимушений не погодитись з вами.

I think we can both agree that...

Я думаю, ми обидва можемо погодитися, що...

I would like now to begin by suggesting the following plan.

Я хотів би розпочати з ознайомлення з таким планом.

It is crucial that...

Дуже важливо, що...

So what you're saying is that...

Отже, ви кажете, що...

That's a fair suggestion.

Це справедлива пропозиція.

The reason for that is...

Причина полягає в тому, що...

The way I look at it...

З моєї точки зору...

You can be sure that...

Можете бути впевнені, що...

You have a strong point there.

У цьому ваша перевага.