Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Презентації I

21 фраза

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

As you know, I'm here today to talk about...

Як ви знаєте, я тут для того, щоб розповісти про…

Before I carry on let me tell you something about myself.

Перед тим, як я продовжу, дозвольте сказати кілька слів про себе.

Have a look at these slides.

Подивіться на ці слайди.

Here we can see...

Тут ми можемо побачити...

Here you see a comparison between...

Тут ви можете побачити порівняння між...

I hope you all have copies of my handout.

Сподіваюся, всі мають копії роздавального матеріалу.

I plan to say a few words about...

Я збираюся розповісти трохи про…

I'd like to show you the diagram about...

Я хотів би показати вам діаграму про…

I'd like to welcome you all here this morning.

Радий вітати всіх тут сьогодні.

I'll begin with...

Я почну з…

I'll come back to this point in a moment.

Я повернуся до цього пункту за хвилину.

I'm delighted to be here today.

Я дуже радий бути тут сьогодні.

I've divided my talk into three main parts.

Розділив свою промову на три основні частини.

Let me introduce myself.

Дозвольте представитися.

My presentation will take about twenty minutes.

Моя презентація триватиме близько 20 хвилин.

Thank you for coming.

Дякую що прийшли.

Thank you for inviting me to speak to you today.

Дякую, що запросили мене виступати сьогодні.

The theme of my presentation is...

Темою моєї презентації є…

There's no need for you to take notes.

Вам не потрібно робити записи.

This leads me to my next point which is...

Це підводить мені до наступного пункту, котрий…

What I like to do today is to present...

Сьогодні я хотів би представити вам...