Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Про себе

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Developed a training program that helped improve new hire performance by 40%.

Розробив навчальну програму, яка допомогла підвищити продуктивність нових працівників на 40%.

I always have a ready arsenal of arguments to defend my ideas.

У мене завжди є готовий арсенал аргументів для захисту своїх ідей.

I excel at orchestrating complex projects with multiple stakeholders.

Я чудово вмію оркеструвати складні проекти з кількома зацікавленими сторонами.

I expertly sort books by color on my shelves.

Я вміло сортую книги за кольорами на своїх полицях.

I have a keen eye for design and a passion for minimalist aesthetics.

У мене є гострий погляд на дизайн і пристрасть до мінімалістичної естетики.

I turn coffee into code (for someone in a tech or programming role).

Я перетворюю каву на код (для тих, хто займається технологіями чи програмуванням).

I'm a champion of staying calm under pressure.

Я чемпіон зі збереження спокою під тиском.

I'm a master at making lists and checklists.

Я майстер у складанні списків і чек-листів.

My rigorous analysis of market trends led to a pivotal shift in our marketing strategy.

Мій ретельний аналіз ринкових тенденцій призвів до кардинальних змін у нашій маркетинговій стратегії.

Organizing and managing tasks makes my heart beat faster.

Організація та керування завданнями змушує моє серце битися швидше.