Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Путівник Единбургом

9 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Edinburgh Castle still stands. A testimony to the indomitable spirit of the Scots.

Единбурзький замок все ще стоїть. Це є доказом непереможного духу шотландців.

Edinburgh continues to cast her spell over contemporary writers too.

Единбург продовжує зачаровувати сучасних письменників.

Edinburgh has a special place in the hearts of today's monarchy.

Едінбург займає особливе місце у серцях сучасної монархії.

Edinburgh's Old Town, with its Royal Mile, is filled with the ghosts of medieval merchants, body snatchers and poets.

Старе місто Единбурга з його Королівською милею, наповнене середньовічними привидами купців, викрадачів тіл та поетів.

Explore centuries of innovation at the Scottish Museum or head to South Queensferry to see the Forth Bridge.

Дослідіть вікові інновації в Шотландському музеї або вирушайте до Південного Квінсферрі, щоб побачити Форт-Брідж.

Perhaps the greatest gifts that Edinburgh has given humankind is in the field of knowledge.

Можливо, найбільші дари, які дав Единбург людству знаходяться у сфері знань.

There are cities that are more than just bricks and mortar, cities built on ideals.

Існують міста, які більші, ніж просто цегла та розчин, міста, побудовані на ідеалах.

This is a city that has given the world some of its best-loved writers and stories.

Це місто, яке подарувало світові деякі зі своїх найулюбленіших письменників та оповідань.

To see Edinburgh in all her glory, walk, ride, or even climb to Arthur's Seat, the highest of the city's seven peaks.

Щоб побачити Едінбург у всій його величі, пройдіться, проїдьте або видертися на «Артурс Сіт».