Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Путівник Лондоном

9 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

And if ever there's a city that reads like an epic saga, it's London.

І якщо існує місто, яке читається як епічна сага, то це Лондон.

Another legacy of England's monarchy are the Royal Parks of London.

Ще однією спадщиною Англійської монархії є Королівські парки Лондона.

Buckingham Palace, perhaps the most famous palace in the world, is the official residence of Queen Elizabeth.

Букінгемський палац, мабуть, найвідоміший палац у світі, є офіційною резиденцією королеви Єлизавети.

It's a popular London attraction, offering tours of staterooms and gardens.

Це популярна пам'ятка Лондона, яка пропонує тури залами та садами.

London is very easy to navigate around, and is compact enough to explore on foot.

У Лондоні дуже легко орієнтуватися, і він є досить компактним для дослідження пішки.

The hall is yet another reminder of Queen Victoria's great love for her husband, Prince Albert.

Зал – це ще одне нагадування про велике кохання королеви Вікторії до її чоловіка, принца Альберта.

The palace and gardens will be remembered as the home of Princess Di and Prince Charles.

Дворец и сады будут помнить, как дом принцессы Дианы и принца Чарльза.

They were once reserved as private hunting grounds for the royal family, but nowadays they're open for everyone to enjoy.

Колись вони були зарезервовані як приватні мисливські угіддя для королівської родини, але наші дні вони відкриті всім.

This is where kings and queens have been crowned, married and even buried.

Тут королі та королеви були короновані, одружені і навіть поховані.