Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Путівник по Нью-Йорку

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

A walk through the The Metropolitan Museum of Art is a walk through 5000 years of humankind's greatest creative moments.

Прогулянка Музеєм мистецтв Метрополітен є прогулянкою через 5000 років найбільших творчих моментів людства.

Every newcomer arrived with a cultural suitcase that contributed to the sounds, tastes and textures of New York.

Кожен приїжджий прибув із культурним багажем, який привносив звуки, уподобання та структури Нью-Йорку.

New York has always been the gateway to the Land of the Free, but it is also the city of the spree - the shopping spree!

Нью-Йорк завжди був воротами до Країни Вільних, але це також місто веселощів – купівельний бум!

New York has been continuously shaped by the waves of immigrants drawn here by the promise of hope and liberty.

Нью-Йорк постійно формувався хвилями іммігрантів, яких приваблювала обіцянка надії та свободи.

Over eight million people call the Big Apple home, and the city attracts up to fifty million visitors a year.

Більше восьми мільйонів людей називають "Big Apple" будинком, і місто приваблює до 50 мільйонів відвідувачів на рік.

Soho attracts cool cats and well-heeled bohemians from all over the world.

Сохо приваблює модників і багатих мамзелів з усього світу.

Stand here, on the corner of Broadway and Seventh Avenue, and you stand at the crossroads of the world.

Стійте тут, на розі Бродвею та 7-ої Авеню, і ви стоїте на перехресті світу.

The Rockefeller Center, a visionary city within a city, rose during the darkest days of the Great Depression.

Центр Рокфеллер, мрійливе місто всередині міста, зростав у найтемніші дні Великої депресії.

The skyline may have grown up around it, but the view from the 102nd floor is as breathtaking today as it was when it first opened in 1931.

Можливо, навколо нього виріс архітектурний вигляд, але вигляд з 102-го поверху такий самий захоплюючий сьогодні, як і коли він був вперше відкритий у 1931 році.

When the going gets tough, the tough get going.

Коли справа сприймає крутий оборот, круті беруться до справи.