Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Сила спокушання у повсякденному житті

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Instead their self-image is formed out of how the environment makes them feel, and how much love they get at home.

Натомість, їхнє уявлення про себе сформоване виходячи з того, як оточення їх сприймає і скільки кохання вони отримують удома.

It's about learning where the emotional buttons are, and then triggering them.

Це вчення про здатність знаходити емоційні кнопки, а потім натискати на них.

Master seduction and you can have anything that you want in life.

Освойте спокусу і ви зможете отримати все, що хочете в житті.

She'll notice the attack, she'll block it, she'll mock him for not succeeding.

Вона помітить атаку, заблокує її. Вона дратуватиме його за невдачу.

Slowly sneaking into her heart and waking up that desire.

Повільно прокрадаючись у її серці і пробуджуючи бажання.

Strong self-confidence is essential for seduction, without it you can't go after what you want.

Сильна впевненість у собі - це основа спокуси, без неї ви не зможете досягти того, чого хочете.

The guy on the other hand will use his body to demonstrate his masculinity.

Хлопець, з іншого боку, використатиме своє тіло, щоб показати свою мужність.

The woman is the flirty hen and the guy is the seductive rooster.

Жінка — курочка, що фліртує, а хлопець — спокусливий півень.

They keep a tension, a sexy tension, always alive.

Вони зберігають напругу, сексуальну напругу, все своє життя.

To effectively seduce someone there has to be an activation of the arousal.

Щоб ефективно когось спокусити, обов'язково має бути активація збудження.