Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Соціальна мережа

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Don't fish eat other fish? The marlins and the trout! Eduardo Saverin

Хіба риба не їсть іншу рибу? Марліни та форель! Едуардо Саверін

Drop the "The." Just "Facebook." It's cleaner. Sean Parker

Опустіть початок. Просто "Фейсбук". Це зрозуміліше. Шон Паркер

I'm sorry you are not sufficiently impressed with my education. Erica Albright

Вибачте, ви недостатньо вражені моєю освітою. Еріка Олбрайт

People want to go online and check out their friends, so why not build a website that offers that? Mark Zuckerberg

Люди хочуть виходити в інтернет і перевіряти своїх друзів, то чому б не створити сайт, який пропонує це? Марк Цукерберг

Seven different people spammed me the same link. KC

Сім різних людей спамили мені одне й те саме посилання. KC

The site got twenty-two hundred hits within two hours? - Thousand.

Чи сайт отримав двадцять дві сотні переглядів протягом двох годин? – Тисячі.

We lived on farms, then we lived in cities, and now we're going to live on the internet! Sean Parker

Ми жили на фермах, потім ми жили у містах, і тепер ми житимемо в Інтернеті! Шон Паркер

You know, I could swear he was looking at you when he said 'The next Bill Gates could be right in this room'. Bob

Знаєш, я можу присягнутися, що він дивився на тебе, коли сказав: «Наступний Білл Гейтс може бути просто в цій кімнаті». Боб

You're not an asshole, Mark. You're just trying so hard to be. Marylin Delpy

Ти не покидьок, Марку. Ти просто дуже намагаєшся бути ним! Мерилін Дельпі

Your best friend is suing you for six hundred million dollars.

Твій найкращий друг позивається з тобою за шістсот мільйонів доларів.