Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Стів Джобс

12 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice.

Не дозволяйте шуму чужих думок перебити ваш внутрішній голос.

Have the courage to follow your heart and intuition.

Майте мужність слідувати своєму серцю та інтуїції.

I would trade all of my technology for an afternoon with Socrates.

Я б обміняв усі свої технології на вечір із Сократом.

If you haven't found it yet, keep looking.

Якщо Ви не знайшли те саме, продовжуйте пошуки.

Innovation distinguishes between a leader and a follower.

Інновація це те, що відрізняє лідера від послідовника.

Some people aren't used to an environment where excellence is expected.

Деякі люди не звикли до середовища, де очікується досконалість.

Sometimes life's going to hit you in the head with a brick.

Іноді життя збирається вдарити тебе цеглою по голові.

Stay hungry, stay foolish.

Залишайся голодним, залишайся безрозсудним.

Things don't have to change the world to be important.

Значним речам не обов'язково змінювати світ.

Why join the navy if you can be a pirate?

Навіщо приєднуватись до флоту, якщо ви можете бути піратом?

You have to trust in something - your gut, destiny, life, karma, whatever.

Вам слід довіритись чомусь: своєму внутрішньому голосу, долі, життю, кармі — будь-чому.

Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.

Ваш час обмежений, тому не витрачайте його на проживання чужого життя.