Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Tenet

9 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

As I understand it, we are trying to prevent the Third World War.

Наскільки я розумію, ми намагаємося запобігти третій світовій війні.

How can it move before I touch it?

Як воно може рухатися, перш ніж я торкнуся його?

How would you like to die. - Old.

Як би ви хотіли померти? - Від старості.

It hasn't happened yet.

Це ще не сталося.

Time isn't the problem, getting out alive is the problem.

Час – не проблема, проблема – вижити.

To do what I do, I need some idea of the threat we face.

Щоб робити те, що я роблю, мені потрібне уявлення про загрозу, з якою ми стикаємося.

Walk away. You don't have to kill these people.

Іди. Ти не мусиш вбивати цих людей.

You are not shooting the bullet, you are catching it.

Ви не стріляєте, ви ловите кулю.

You British don't have a monopoly on snobbery, you know.

Знаєте, у вас, британців, немає монополії на снобізм.