Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Теорія великого вибуху

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Age is a state of mind, Leonard. In here, I'm 90.

Вік – це стан розуму, Леонарде. Нині мені 90.

I cry because others are stupid, and that makes me sad.

Я плачу, бо інші дурні, і це мене засмучує.

I haven't cried this hard since Toy Story 3.

Я не плакав так сильно з часів Історії іграшок 3.

I'm a fan of anything that tries to replace actual human contact.

Я шанувальник всього, що намагається замінити фактичний контакт людини.

I'm not insane, my mother had me tested.

Я не божевільний. Моя мама мене перевіряла.

If my mom could see me now, she'd lock me in the sin closet.

Якщо моя мама бачила мене зараз, вона замкнула б мене в комірчині.

No one does a better job at pretending to be a person than I do.

Ніхто не прикидається людиною краще за мене.

Some people think the sexiest organ is the brain.

Деякі люди думають, що найсексуальнішим органом є мозок.

We make everyone feel awkward. That's our thing.

Ми змушуємо всіх почуватися незручно. Це наша фішка.

What computer do you have? And please don't say a white one.

Який комп'ютер маєш? І, будь ласка, не кажи, що білий.