Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Тренінги

15 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Describe in detail how it happened.

Опишіть докладно, як це сталося.

Have you noticed that…?

Чи помітили ви, що …?

How would you like to do it?

Як би вам це хотілося зробити?

I hope that our training was relevant for you.

Сподіваюся, що наш тренінг був важливим для вас.

Let's imagine the situation, when...

Давайте уявимо ситуацію, коли...

Let's think about...

Давайте подумаємо про…

Please, give an example of...

Будь ласка, наведіть приклад…

Tell me what is the situation.

Розкажіть мені, у чому ситуація.

The purpose of our master class is...

Метою нашого майстер-класу є…

To understand you better, I would ask you...

Щоб зрозуміти Вас краще, я попросив би Вас…

We are going to start with а goal setting.

Ми почнемо з вами із постановки мети.

Well, we have some time. Let's discuss this question.

Добре, ми маємо ще час. Давайте обговоримо це питання.

What do you think about the purpose of our training?

Що ви думаєте про мету нашого тренінгу?

What exactly do you mean?

Що саме Ви маєте на увазі?

What other variants can you propose?

Які інші варіанти ви можете запропонувати?