Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

У чому сила компліментів?

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Accepting compliments doesn't mean you are arrogant or conceited, it's healthy for both you and your relationship.

Прийняття компліментів не означає, що ви зарозумілі або марнославні, це корисно як для вас, так і для ваших стосунків.

Because of who you are, you have inspired me to be a better and stronger person on this planet.

Через те, хто ти є, ти надихнула мене стати кращою і сильнішою людиною на цій планеті.

I don't think that's true, but I feel very humbled that someone thinks that.

Я не думаю, що це правда, але я дуже задоволена тим, що хтось так думає.

I feel as though everyday you show me who I can be and that person is always better.

Мені здається, що кожен день ти показуєш мені, ким я можу бути, і ця людина завжди краща.

I love the way you did your hair today. - Really? It's a mess.

Мені подобається, як ти зробила зачіску сьогодні. - Справді? Це бардак.

I want you to explain what you feel and how it is significant to your relationship, okay?

Я хочу, щоб ви пояснили, що ви відчуваєте і як це важливо для ваших стосунків, добре?

If it isn't the classiest audience I have ever laid eyes on.

Хіба це не найкласніша аудиторія, яку я коли-небудь бачив.

If she views me as a confident person then maybe everybody else that I interact with sees me as a confident person as well.

Якщо вона вважає мене впевненою у собі людиною, то, можливо, всі, з ким я спілкуюся, також вважають мене впевненою у собі людиною.

It's not that we don't give enough compliments, it's that we often refuse to accept them.

Справа не в тому, що ми не робимо достатньо компліментів, а в тому, що ми часто відмовляємось їх приймати.

You can boost your self-esteem and conquer insecurities if you go beyond accepting a compliment by focusing on the meaning behind it.

Ви можете підвищити свою самооцінку та подолати невпевненість у собі, якщо вийдете за рамки прийняття компліменту, зосереджуючись на його значенні.