Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

У ресторані ІІ

20 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Are we supposed to tip the waiter?

Чи маємо ми чайові офіціанту?

Bring us a bottle of wine, please.

Принесіть нам пляшку вина будь ласка.

Could we have some more bread, please?

Чи можна нам більше хліба, будь ласка?

Give us the other table.

Дайте нам інший стіл.

Have you got any vegetarian dishes?

Ви маєте якісь вегетаріанські страви?

How much do I owe you?

Скільки я вам повинен?

I believe the bill is added up wrong.

Мені здається, що в рахунку є якась помилка.

I feel like eating.

Я б щось з'їв.

I think that you have made a mistake.

Я думаю, що Ви припустилися помилки.

I would like oysters and salad.

Я б хотів устриці та салат.

Keep the change.

Залишіть здачу собі.

My order hasn't come yet.

Моє замовлення ще не принесли.

Please, take this away.

Будь ласка, заберіть це.

Put it on my bill, please.

Запишіть це на мій рахунок, будь ласка.

That was delicious. My compliments to the chef.

Це було смачно. Моя хвала кухареві.

We are paying separately.

Ми платимо окремо.

What can you recommend?

Що Ви можете порадити?

What do you say to this wine?

Як щодо цього вина?

When will it be ready?

Коли це буде готовим?

Would you please hurry?

Поспішайте, будь ласка.