Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Загадки

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

A farmer has 17 sheep and all but nine die. How many are left? - Nine.

У фермера було 17 овець, але всі, окрім дев'яти, вмирають. Скільки овець лишилося? – Дев'ять.

What can travel around the world while staying in a corner? - Stamp.

Що може подорожувати світом, залишаючись у кутку? - Поштова марка.

What comes down but never goes up? - Rain.

Що йде вниз, але ніколи не йде нагору? – Дощ.

What flies when it's born, lies when it's alive, and runs when it's dead? - Snowflake.

Що літає, коли народиться, лежить, коли живе та біжить, коли помре? - Сніжинка.

What has a neck but no head? - Bottle.

Що має шию, але немає голови? - Пляшка.

What has to be broken before you can use it? - Egg.

Що потрібно розбити, перш ніж використовувати? – Яйце.

What invention lets you look right through a wall? - Window.

Який винахід дозволяє дивитися крізь стіни? – Вікно.

What teaches without talking? - Book.

Що вчить без розмов? – Книжка.

Who succeeded the first President? - Second President.

Хто змінив першого президента? – Другий президент.

Who walks on 4 legs in the morning, 2 legs in the afternoon, and 3 legs in the evening? - Man.

Who walks on 4 legs in the morning, 2 legs in the afternoon, and 3 legs in the evening? - Man.