Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Антуан де Сент-Екзюпері

15 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

But eyes are blind. You have to look with the heart.

Але очі сліпі. Ви маєте бачити серцем.

I fly because it releases my mind from the tyranny of petty things.

Я літаю, бо це звільняє мій розум від тиранії незначних речей.

I know but one freedom, and that is the freedom of the mind.

Я знаю лише одну свободу, і це свобода розуму.

Language is the source of misunderstandings.

Мова є джерелом непорозумінь.

Love is looking outward together in the same direction.

Кохання – це спільний погляд в одному напрямку.

Make of your life a dream, and of a dream a reality.

Зробіть із вашого життя мрію, і зі сну реальність.

Night, when words fade and things come alive.

Ніч, коли слова зникають і речі оживають.

Pure logic is the ruin of the spirit.

Чиста логіка – це руйнування духу.

The airplane has unveiled for us the true face of the earth.

Літак відкрив для нас справжній вигляд землі.

The one thing that matters is the effort.

Єдина річ, яка щось означає, — це зусилля.

The time for action is now. It's never too late to do something.

Нині час діяти. Ніколи не пізно щось робити.

To be a man is, precisely, to be responsible.

Бути людиною, безперечно, означає бути відповідальною.

True love begins when nothing is looked for in return.

Справжнє кохання починається тоді, коли нічого не шукаєш натомість.

War is not an adventure. It is a disease. It is like typhus.

Війна – це не пригода. Це захворювання. Це як тиф.

You become responsible, forever, for what you have tamed.

Ви стаєте відповідальними назавжди за тих, кого приручили.