Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Brexit

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

And I say these things not as an anti-European; I love Europe!

І в мене не антиєвропейські погляди, навпаки, я люблю Європу!

But I don't like it when faceless bureaucrats make laws for nations they don't even live in.

Але я не люблю, коли безликі бюрократи встановлюють закони країнам, де вони навіть не живуть.

But that's what people living in Europe have had to deal with: their own nation's bloated government and the super-national government of Europe.

Але саме з цим стикаються люди, які живуть у Європі: власним роздутим урядом та багатонаціональним урядом Європи.

Don't misunderstand me: I like nations. I like borders.

Не зрозумійте мене неправильно, я люблю країну. Я люблю кордони.

If one big government is bad, imagine how much worse two big governments would be.

Якщо один великий уряд поганий, уявіть, наскільки гіршими будуть два великі уряди.

Imagine a Belgian telling a Brit how much he can charge his customers or the reverse.

Уявіть, що бельгієць говоритиме британцю, скільки той має брати з клієнтів чи навпаки.

It is a conspiracy of the elites.

Все це – змова еліти.

It's a fantastic, exciting, great continent: different peoples, languages, and cultures.

Це чудовий, захоплюючий, прекрасний континент із різними людьми, мовами та культурами.

Unfortunately, this is no laughing matter.

На жаль, це не привід для жартів.

Well, they're a bunch of self-important, overpaid, social engineers with useless college degrees who have never done a proper day's work in their lives.

Що ж, вони – купка самозакоханих соціальних інженерів, які переплачуються, з марними дипломами, вони ніколи по-справжньому не працювали у своєму житті.