Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Діоген

14 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

A friend is one soul abiding in two bodies.

Друг – це коли одна душа перебуває у двох тілах.

Calumny is only the noise of madmen.

Наклеп — лише шум безумців.

Dogs and philosophers do the greatest good and get the fewest rewards.

Собаки та філософи роблять найбільше добро, але отримують скромну нагороду.

He has the most who is most content with the least.

Найбільше має той, хто задовольняється меншим.

I am the citizen of the world.

Я – громадянин світу.

I do not know whether there are gods, but there ought to be.

Я не знаю, чи є боги, але вони мають бути.

I know nothing, except the fact that I am ignorant.

Я не знаю нічого, крім факту свого невігластва.

In a rich man's house there is no place to spit but his face.

У будинку багатія плюнути нікуди, крім йому в обличчя.

Man is the most intelligent of the animals — and the most silly.

Людина є найрозумнішою з тварин — і найдурнішою.

Modesty is the color of virtue.

Скромність – колір чесноти.

Of what use is a philosopher who doesn't hurt anybody's feelings?

Навіщо потрібний філософ, який не ображає нічиї почуття?

The foundation of every state is the education of its youth.

Основа будь-якої держави — освіченість її молоді.

The sun too penetrates into privies, but is not polluted by them.

Сонячне світло теж потрапляє у вигрібні ями, але не брудняться ними.

The vine bears three kinds of grapes: pleasure, intoxication and disgust.

Виноградна лоза має три види винограду: задоволення, отруєння та огида.