Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Доктор Хаус

15 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Arrogance has to be earned.

Зарозумілість треба заслужити.

Everybody lies.

Всі брешуть.

Humanity is overrated.

Людство переоцінено.

I don't ask why patients lie, I just assume they all do.

Я не питаю, чому пацієнти брешуть, я просто вважаю, що вони все це роблять.

I don't care much for apologies.

Мене не дуже хвилюють вибачення.

If you can fake sincerity, you can fake pretty much anything.

Якщо ви можете зобразити щирість, ви можете зобразити загалом все.

If you really want to do something, you do it.

Якщо ви дійсно хочете зробити щось, ви робите це.

It's one of the great tragedies of life - something always changes.

Це одна з найбільших трагедій життя – щось завжди змінюється.

Mistakes are as serious as the results they cause.

Помилки також серйозні, як і результати, до яких вони призводять.

Never met a diagnostic study I couldn't refute.

Ще не зустрічав діагностичне дослідження, яке було спростувати.

Reality is almost always wrong.

Реальність майже завжди хибна.

The most successful marriages are based on lies.

Найуспішніші шлюби ґрунтуються на брехні.

There's nothing in this universe that can't be explained.

У всесвіті немає нічого, що не можна пояснити.

Truth begins in lies.

Щоправда народжується на брехні.

We all make mistakes, and we all pay a price.

Ми всі робимо помилки, і ми всі за них платимо.