Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Джек Лондон

13 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

A man with a club is a law-maker.

Людина з палицею — законотворець.

Age is never so old as youth would measure it.

Немає настільки старого віку, що молодість могла б виміряти.

Desire is a pain which seeks easement through possession.

Бажання - це біль, який шукає полегшення у володінні.

God is bad, truth is a cheat, and life is a joke.

Бог це погано, правда це обман, і життя це жарт.

I won't subordinate my taste to the unanimous judgment of mankind.

Я не підкорятиму мій смак безіменному засудженню людства.

I would rather be ashes than dust.

Я краще був би попелом, ніж пилом.

Intelligent men are cruel. Stupid men are monstrously cruel.

Розумні люди жорстокі. Дурні люди жахливо жорстокі.

Man always gets less than he demands from life.

Людина завжди отримує менше, ніж вона вимагає від життя.

My mistake was in ever opening the books.

Моєю помилкою було колись відкривати книги.

The proper function of man is to live, not to exist.

Головна функція людини – жити, а не існувати.

There is no word in the language strong enough to describe my feelings.

У мові немає достатньо сильного слова, щоб описати мої почуття.

There were the eaters and the eaten.

Були пожирачі та пожирані.

To be able to forget means sanity.

Бути здатним забувати - значить бути в здоровому глузді.