Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Галілео Галілей

12 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

And yet it moves!

І все ж таки вона рухається!

By denying scientific principles, one may maintain any paradox.

Заперечуючи наукові принципи, будь-хто може пояснити будь-який парадокс.

Doubt is the father of invention.

Сумнів є батьком винаходу.

I do not feel obliged to believe in God.

Я не почуваюся зобов'язаним вірити в Бога.

I have loved the stars too fondly to be fearful of the night.

Я любив зірки надто ніжно, щоб боятися ночі.

Mathematics is the key and door to the sciences.

Математика є ключем та дверима до наук.

Mathematics is the language in which God has written the universe.

Математика є мовою, якою Бог написав Всесвіт.

Measure what is measurable, and make measurable what is not so.

Виміряй те, що виміряємо, і зроби вимірним те, що таким не є.

Passion is the genesis of genius.

Пристрасть - генезис генія.

Two truths cannot contradict one another.

Дві істини не можуть суперечити одна одній.

Where the senses fail us, reason must step in.

Де почуття підводять нас, розум має втрутитися.

Wine is sunlight, held together by water.

Вино - сонячне світло, скріплене водою.