Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Гомер

15 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Each man delights in the work that suits him best.

Кожна людина захоплюється тією роботою, яка йде найкраще.

Even a fool learns something once it hits him.

Навіть дурень чомусь навчається, коли це його стосується.

For never, never, wicked man was wise.

Нехай ніколи, ніколи зла людина не була б мудрою.

If a man obeys the gods they're quick to hear his prayers.

Коли людина підкоряється богам, вони швидко чують її молитви.

Love deceives the best womankind.

Кохання вводить в оману найкращих із жінок.

No man or woman born, coward or brave, can shun his destiny.

Жоден чоловік чи жінка, народжений боягузом чи сміливим, зможе уникнути своєї долі.

Out of sight, out of mind.

З очей геть з серця геть.

Sleep, delicious and profound, the very counterfeit of death.

Сон, чудовий і глибокий – це фальшива смерть.

The blade itself incites to deeds of violence.

Клинок сам собою спонукає до жорстоких справ.

The gods won't give us all their gifts at once.

Боги не дадуть нам усі свої подарунки одразу.

The proof of battle is action, proof of words is debate.

Доказ битви – це дія, доказ слів – дебати.

The worst cowards, banded together, have their power.

Найгірші труси, що об'єдналися, мають свою силу.

There is nothing alive more agonized than man.

З живих немає нічого змученішого, ніж людина.

Wolves and lambs can enjoy no meeting of the minds.

Вовки та вівці можуть насолоджуватися тим, що у них не збігаються думки.

Youth is quick in feeling but weak in judgement.

Молодь швидка у почуттях, але слабка у здоровому глузді.