Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Гра престолів

12 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

A ruler who kills those devoted to her is not a ruler who inspires devotion.

Правителька, яка вбиває тих, хто відданий їй, не надихає.

All rulers are either butchers or meat.

Усі правителі – або м'ясники, або м'ясо.

Can a man be brave when he's afraid? That's the only time a man can be brave.

Чи може людина бути хоробрим, коли боїться? Це єдиний раз, коли людина може бути хоробрим.

I'm not questioning your honour, Lord Janos. I'm denying its existence.

Я не піддаю сумніву вашу честь, Лорд Янош. Я заперечую її існування.

Money buys a man's silence for a time. A bolt in the heart buys it forever.

Гроші купують мовчання людини на якийсь час. Стріла у серці купує його назавжди.

Never forget what you are. The rest of the world will not. Wear it like armour, and it can never be used to hurt you.

Не забувай, хто ти є. Решту світу забуде. Носи це як зброю, і тоді ніхто не зможе використати це, щоб завдати тобі болю.

Nothing isn't better or worse than anything. Nothing is just nothing.

Нічого не краще чи не гірше, ніж щось. Нічого – це нічого.

Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. And a very small man can cast a very large shadow.

Влада мешкає там, де люди вірять, що вона мешкає. Це трюк, тінь на стіні. І дуже невелика людина може відкидати дуже велику тінь.

Tears aren't a woman's weapon. The best one is between your legs.

Сльози – не зброя жінок. Найкраще перебуває у неї між ногами.

There is only one god, and his name is Death. And there is only one thing we say to Death: “Not today

Існує лише один Бог і ім'я йому Смерть. І є лише одна річ, яку ми говоримо Смерті: "Не сьогодні".

There's a beast in every man, and it stirs when you put a sword in his hand.

У кожній людині є звір, і він починає ворушитися, коли йому дають меч в руку.

When you play the game of thrones, you win or you die. There is no middle ground.

Коли ти граєш в гру престолів, ти або перемагаєш або гинеш. Компромісу немає.