Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Конференції I

27 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Could you explain that a little bit?

Чи не могли б Ви пояснити це небагато?

Excuse me for interrupting...

Вибачте, що перебиваю…

From what has been said by...

З того, що було сказано.

Has everyone received a copy of the report?

Усі отримали копію доповіді?

Have you got any other questions about this problem?

У Вас є якісь інші питання щодо цієї проблеми?

I declare the conference closed.

Я оголошую конференцію закритою.

I don't quite follow you. What exactly do you mean?

Я не зовсім вас розумію. Що ви маєте на увазі?

I have called this meeting to...

Я організував ці збори для того, щоб…

I think we can end the discussion on this point.

Я думаю, що на цьому пункті ми можемо закінчити наші обговорення.

I think we should close this point and...

Я думаю, що нам варто закрити це питання і…

I would like to clarify what I mean.

Я хотів би прояснити, що я маю на увазі.

I'd like to take a moment to introduce...

Я хотів би скористатися моментом, щоб уявити…

I'm afraid we only have 10 minutes left.

Боюся, залишилося лише 10 хвилин.

If nobody has anything else to add, let's continue to...

Якщо ніхто не хоче щось додати, давайте перейдемо до...

If we all are here let's get started.

Якщо всі вже зібралися, почнемо.

In summary, it may be said that...

Насамкінець, можна сказати…

Let me summarise the main point.

Дозвольте мені підбити підсумки за основним пунктом.

Let's start with...

Давайте почнемо з...

My investigation has led to...

Моє дослідження призвело до…

Now I come to my second point.

Зараз я переходжу до другого питання.

Unfortunately, I see it differently.

На жаль, я бачу це інакше.

We are pleased to welcome...

Ми раді вітати...

We will first hear short reports on each point.

Для початку ми послухаємо короткі доповіді щодо кожного пункту.

What are your views on…?

Які Ваші погляди на …?

What do you feel about?

Що ви думаєте про?

What do you think about that last comment?

Що Ви думаєте про те останнє зауваження?

Would you like to add anything else?

Хочете ще щось додати?