Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Критики про серіал Чорнобиль

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Chernobyl gets under your skin.

“Чорнобиль” залазить під твою шкіру. – Vanity Fair

Chernobyl is a thorough historical analysis, a gruesome disaster epic.

Чорнобиль – це глибокий історичний аналіз, жахлива епопея про катастрофу. - The Atlantic

Chernobyl is relentlessly bleak, but it has a remarkable cumulative power.

Чорнобиль безжально похмурий, але має дивовижну кумулятивну силу. – Roger Ebert

Chernobyl returns HBO to the forefront daring to tell difficult stories.

Чорнобиль повертає HBO на передній план, наважуючись розповідати складні історії. - Uncle Barky

Even if it's poisoned with radiation, it's still my home.

Навіть якщо він отруєний радіацією, це все одно мій дім. – Світлана Олексійович

How did Chernobyl manage to make graphite look scarier than three fire breathing dragons?

Як "Чорнобилю" вдалося зробити так, що графіт виглядає страшнішим за трьох вогнедишних драконів?

It's hard to imagine a more despairing portrait of humanity's continuing capacity to ruin itself than this account of a disaster that's three decades old.

Важко уявити більш відчайдушний портрет здатності людства руйнувати себе, ніж ця розповідь про катастрофу, якої вже три десятиліття. – Vulture

The most scary thing about this series is this is all real.

Найстрашніше у всьому серіалі те, що все це було реально.

They've done a really great job depicting the emergency.

Вони виконали справді велику роботу, зображуючи катастрофу. - NPR

When the dust settles, it will be considered a classic.

Коли осяде пилюка, це стане класикою. – The Guardian