Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Льюїс Керолл

12 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

All that is really worth the doing is what we do for others.

Все, що дійсно варто робити, це те, що ми робимо для інших.

Curtsey while you're thinking what to say. It saves time.

Робіть реверанс, доки думаєте, що сказати. Це заощаджує час.

Everybody has won, and all must have prizes.

Усі виграли, і всі мають здобути призи.

Everything has a moral, if only you can find it.

Мораль є у всього, якщо ви можете її знайти.

Go on till you come to the end; then stop.

Продовжуй до кінця; потім зупиняйся.

I don't see how he can ever finish, if he doesn't begin.

Я не розумію, як він може колись закінчити, якщо він навіть не починав.

If you don't think, you shouldn't talk.

Якщо ви не думаєте, ви не повинні говорити.

Imagination is the only weapon in the war against reality.

Уява є єдиною зброєю у війні проти реальності.

It's a poor sort of memory that only works backwards.

Це поганий вид пам'яті, який працює лише у зворотному напрямку.

The adventures first, explanations take such a dreadful time.

Спершу пригоди, пояснення займають так багато часу.

Who cares for you? You're nothing but a pack of cards!

Кому яка справа до вас? Ви не більше, ніж колода карт!

Who in the world am I? Ah, that's the great puzzle.

Хто у світі я? О, це велика головоломка.