Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Марк Твен

14 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

"Classic." A book which people praise and don't read.

"Класика". Книжка, яку люди вихваляють, але не читають.

All kings are mostly rapscallions.

Усі королі, здебільшого, негідники.

Be good and you will be lonesome.

Будьте добрими, і ви будете самотні.

Courage is resistance to fear, mastery of fear — not absence of fear.

Сміливість є опір страху, оволодіння страхом, а чи не відсутність страху.

Everybody talks about the weather, but nobody does anything about it.

Усі говорять про погоду, але ніхто нічого не робить із цього приводу.

Familiarity breeds contempt — and children.

Знайомство породжує зневагу – і дітей.

Golf is a good walk spoiled.

Гольф – це гарна прогулянка, яку зіпсували.

Never tell the truth to people who are not worthy of it.

Ніколи не кажіть правду людям, які не варті цього.

Sanity and happiness are an impossible combination.

Розсудливість і щастя - неможливе поєднання.

The difference of opinion makes horse races, not same thinking.

Різниця думок змушує коней бігти наввипередки, а не однакове мислення.

There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.

Є три види брехні: брехня, нахабна брехня та статистика.

What would men be without women? Scarce, sir, mighty scarce.

Якими будуть чоловіки без жінок? Недостатні, сер, сильно недостатні.

When angry, count four. When very angry, swear.

Коли гніваєтеся, порахуйте до чотирьох. Коли дуже гнівайтесь, вилаяйтеся.

Words are only painted fire, a look is the fire itself.

Слова — це лише намальований вогонь, а погляд — і є вогонь.