Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Мартін Лютер Кінг

15 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

A riot is the language of the unheard.

Повстання - мова непочутих.

Darkness cannot drive out darkness, only light can do that.

Темрява не може витіснити темряву, тільки світло може це зробити.

Forgiveness is not an occasional act, it is a constant attitude.

Прощення не випадковий акт, а постійне ставлення.

Hate cannot drive out hate, only love can do that.

Ненависть не може вигнати ненависть, тільки кохання може зробити це.

Hate is too great a burden to bear.

Ненависть — надто важкий тягар.

I have decided to stick with love.

Я вирішив дотримуватися кохання.

Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.

Несправедливість десь є загрозою справедливості скрізь.

Love is the only force capable of transforming an enemy into friend.

Кохання — єдина сила, здатна перетворювати ворога на друга.

Never succumb to the temptation of bitterness.

Ніколи не піддавайтеся спокусі гіркоти.

No person has the right to rain on your dreams.

Жодна людина не має права псувати твої мрії.

Only in the darkness can you see the stars.

Тільки у темряві ви можете побачити зірки.

Seeing is not believing.

Бачити не означає вірити.

The silence of the good people is an ultimate tragedy.

Мовчання добрих людей – це абсолютна трагедія.

We are not makers of history. We are made by history.

Ми не творці історії. Ми створені історією.

We must learn to live together as brothers or perish together as fools.

Ми повинні навчитися жити разом як брати, або загинути разом, як дурні.