Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Оскар Уайльд

15 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

All great ideas are dangerous.

Усі великі думки небезпечні.

All women become like their mothers. That is their tragedy.

Усі жінки стають такими, як їхні матері. Це їхня трагедія.

Always forgive your enemies; nothing annoys them so much.

Завжди прощайте ваших ворогів, ніщо не дратує так сильно, як це.

America has never forgiven Europe for having been discovered earlier.

Америка так і не пробачила Європі за те, що її відкрили раніше.

Art never express anything but itself.

Мистецтво ніколи не виражає нічого, окрім самого себе.

Be yourself; everyone else is already taken.

Будь собою; всі інші ролі вже взяті.

Consistency is the last refuge of the unimaginative.

Послідовність — останній притулок тих, хто не має уяви.

Everything is dangerous. If it wasn't so, life wouldn't be worth living.

Все небезпечно. Якби було не так, життя не коштувало б того, щоб жити.

Experience is the name everyone gives to their mistakes.

Досвід – це назва, яку всі дають своїм помилкам.

I don't want to go to heaven. None of my friends are there.

Я не хочу потрапляти до раю. Там немає жодного мого друга.

The basis of optimism is sheer terror.

Підстава оптимізму – чистий жах.

The play was a great success, but the audience was a failure.

Вистава мала великий успіх, але публіка була невдала.

The tragedy of old age is not that one is old, but that one is young.

Трагедія старого віку не в тому, що хтось старий, а в тому, що хтось молодий.

When people agree with me I always feel that I must be wrong.

Коли люди зі мною погоджуються, мені завжди здається, що я неправий.

Women are meant to be loved, not to be understood.

Жінки призначені для того, щоби бути коханими, а не бути зрозумілими.