Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Звідки беруться забобони?

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Absentminded whistles from other people could cause an accident.

Розсіяні посвистування інших могли б призвести до нещасного випадку.

And believe it or not, some superstitions actually make sense, or at least they did until we forgot their original purpose.

Вірте чи ні, але деякі забобони насправді дуже раціональні, чи ми просто забули їхню початкову мету.

And somehow, this tradition survived long after belief in these spirits had faded away.

Якось ця традиція надовго пережила давно зниклу віру в духів, які вже зникли.

Because they involve supernatural causes, it's no surprise that many superstitions are based in religion.

Оскільки в них задіяні надприродні сили, не дивно, що багато забобонів тісно пов'язані з релігією.

Many superstitions common today in countries from Russia to Ireland are thought to be remnants of the pagan religions that Christianity replaced.

Багато забобонів, поширених сьогодні в країнах від Росії до Ірландії, вважаються відлуннями язичницьких релігій, яким на зміну прийшло християнство.

Most smokers no longer have to worry about snipers, but the superstition lives on.

І хоча більшості курців уже не треба боятися снайперів, ця прикмета збереглася до наших днів.

Similarly, the word for the number four sounds almost identical to the word for death in Cantonese.

Схожа ситуація спостерігається в кантонському діалекті, де цифра чотири вимовляється як слово смерть.

Theater scenery used to consist of large painted backdrops, raised and lowered by stagehands who would whistle to signal each other.

Театральні декорації раніше складалися з великих фонових панелей, які працівники сцени піднімали та опускали, сигналячи один одному свистом.

Touching a tree would invoke the protection or blessing of the spirit within.

Торкатися дерева передбачало захист чи благословення духу, що жив усередині.

Well, although they have no basis in science, many of these weirdly specific beliefs and practices do have equally weird and specific origins.

Хоча в них немає наукової основи, багато хто з цих на подив специфічних повір'їв і традицій має настільки ж дивне, певне походження.