Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Переговори ІІ

25 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Are you suggesting that…?

Ви пропонуєте...?

Can we check these points one last time?

Чи можемо ми в останній раз перевірити ці пункти?

Can we review what we have agreed on so far?

Чи можемо ми підсумувати, про що зараз домовилися?

Considering that I would like to suggest...

З огляду на це я хотів би запропонувати...

I am willing to work with that.

Я радий працювати з цим.

I can promise you that...

Можу обіцяти вам, що ..

I don't have the authority to make that decision by myself.

Я не маю повноважень приймати це рішення самостійно.

I would like to welcome you to...

Я хотів би привітати вас...

I'm afraid I had something different in mind.

Боюся, я думав інакше.

I'm sorry, but we must respectfully decline your offer.

Мені дуже шкода, але при всій повазі ми змушені відхилити вашу пропозицію.

If I understood you correctly...

Якщо я правильно вас зрозумів...

If you look at it from my point of view...

Якщо ви подивіться на це на мій погляд...

Is it all right with you?

Вас це влаштовує?

Is that an accurate summary of where you stand?

Ми зробили правильний висновок щодо вашої точки зору?

Is there anything you'd like to change?

Чи є щось, що ви хотіли б змінити?

It has been a pleasure doing business with you.

Ми дуже раді співпрацювати з вами.

Let's take a closer look at this problem.

Давайте розглянемо ближче цю проблему.

May we offer an alternative? We propose that...

Чи можемо ми запропонувати альтернативу? Ми пропонуємо...

Now that you mentioned that...

Тепер, коли ви згадали, що...

That would be difficult for us because...

Це було б важко для нас, оскільки...

The main thing that bothers us is...

Що нас найбільше турбує, це...

Unfortunately, we must decline your offer for the following reasons.

На жаль, ми змушені відхилити вашу пропозицію у зв'язку з такими причинами.

We are happy to accept this agreement.

Ми раді ухвалити цю угоду.

We look forward to cooperating with you again.

Чекаємо з нетерпінням нашої подальшої співпраці.

Would you be willing to accept a compromise?

Чи хотіли б ви піти на компроміс?