Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Red Dead Redemption 2

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Arthur can undertake a wide array of nefarious activities with his fellow gang members.

Перед Артуром та членами його банди відкривається широкий спектр мерзенних дій.

Get a price on your head and bounty hunters will track you down.

Отримай ціну за свою голову, і мисливці за головами переслідуватимуть тебе.

How's that score you stole off us? - Which one?

Як той куш, який ви вкрали у нас? - Який з?

I know you don't hire a saint to catch a sinner.

Я знаю, що ти не наймаєш святого, щоб упіймати грішника.

Some are large scale heists while others are more personal.

Деякі їх представляють масштабні пограбування, тоді як інші – особисті.

The countryside, towns, and frontier are full of rival gangs and outlaws.

Сільська місцевість, міста та кордон переповнені ворогуючими бандами та злочинцями.

You can choose what to wear, ride, eat and which guns to carry. Shave, bathe or don't.

Ти можеш вибирати, що одягти, на чому їхати, що є і яку зброю взяти з собою. Голись, приймай ванну або не приймай.

You can rob a train, passerby or a coach, hold up a store, burgle a house or go loan sharking.

Ти можеш пограбувати поїзд, перехожого чи карету, магазин чи будинок, або зайнятися лихварством.

Your behavior has consequences, and people will remember you and your actions.

Твоя поведінка має наслідки, і люди пам'ятатимуть тебе та твої вчинки.

Your experience is defined by the choices and decisions you make for Arthur.

Твій досвід визначається вибором та рішеннями, які ти приймаєш за Артура.