Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Stand up. Мене сплутали з Олівією

10 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

All right, my bad. Honest mistake.

Нічого, мій промах. Щиро кажучи – помилився.

I don't know who he offended more - me or Olivia.

Я не знаю, кого він більше образив – мене чи Олівію.

I know what this guy's going through, you know?

Я знаю, через що проходить цей хлопець, розумієш?

I play golf, sometimes, when I go on the road.

Я граю іноді в гольф, коли вирушаю в тур.

I take my shirt off. I have no shirt on. And this old man walks up to me, and goes, “Olivia?

Я знімаю сорочку. На мені немає сорочки. І цей старий підходить до мене і каже: "Олівія?"

I think you're born just knowing it. I don't think you're taught it.

Я думаю, що ви народилися просто знаючи це. Я не думаю, що вас цього навчили.

I was embarrassed. I turned around. I covered up.

Я був збентежений. Я обернувся. Я прикрився.

None of this is enough to not make him see.

Нічого з цього мало, щоб змусити його побачити.

She gives me the silent treatment.

Вона влаштовує мені бойкот.

She's good at not talking to me. She can go a long time.

Вона вміє не розмовляти зі мною. Може це робити досить довго.