Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Титанік

18 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

A woman's heart is a deep ocean of secrets.

Серце жінки - глибокий океан секретів.

Can you tell us who the woman in the picture is?

Чи можете ви розповісти нам, хто ця жінка на картині?

Come on, just give me your hand. I'll pull you over.

Давай просто дай мені свою руку. Я тебе витягну.

Don't presume to tell me what I will, will not do!

Не берись казати мені, що робити і не робити!

Everybody called it the ship of dreams, and it was.

Усі звали його кораблем мрії, і він був ним.

From this moment there's no matter what to do.

З цього моменту неважливо що робити.

Half the people on this ship are gonna die.

Половина людей на кораблі загинуть.

He exist now only in my memory.

Зараз він існує лише у моїй пам'яті.

I can see the Statue of Liberty already... Very small, of course.

Я вже бачу статую свободи... Дуже маленьку, звісно.

I don't wanna be responsible for a panic.

Я не хочу відповідати за паніку.

I figure life's a gift and I don't intend on wasting it.

Я з'ясував, що життя — це подарунок, і я не маю наміру його витрачати.

I hope you enjoy your time together!

Сподіваюся, що вам було добре разом!

I'd rather be his whore than your wife.

Я вважаю за краще бути його повією, ніж твоєю дружиною.

I'm the king of the world!

Я – король світу!

Is there anyone alive out there? Can anyone hear me?

Там є хтось живий? Мене хтось чує?

Of course it's unfair. We're women. Our choices are never easy.

Звісно, це нечесно. Ми – жінки. Наш вибір ніколи не простий.

Women and children first!

Спочатку жінки та діти!

You don't know what hand you're gonna get dealt next.

Ви ніколи не знаєте, що випаде на руку.