Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

віднесені вітром

11 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

After all, tomorrow is another day!

Зрештою, завтра це інший день!

As God is my witness, I'll never be hungry again.

Бог мені свідок, — я ніколи більше не голодуватиму!

Frankly, my dear, I don't give a damn.

Якщо чесно, моя люба, мені начхати.

How fickle is woman.

Як непостійна жінка.

I can't go all my life waiting to catch you between husbands.

Я ж не можу весь час за вами ганятися.

I'll think about that tomorrow.

Я подумаю про це завтра.

It will come to you, this love of the land.

Вона прийде до тебе, ця любов до землі.

Miss Melly's a fool, but not the kind you think.

Міс Меллі дурна, вірно, але в іншому сенсі.

Rhett! If you go, where shall I go?

Ретт, якщо ти йдеш, що мені робити?

Sir, you are no gentleman.

Сер, ви не джентльмен.

With enough courage, you can do without a reputation.

З достатньою мужністю ви можете обійтися без репутації.