Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
set

Вуді Аллен

15 фраз

Для тренування фраз додай набір на вивчення

Вивчити набір

Bisexuality immediately doubles your chances for a date on Saturday night.

Бісексуальність миттєво подвоює ваші шанси побачити в суботу ввечері.

Eighty percent of success is showing up.

Вісімдесят відсотків успіху – виділення на тлі інших.

I believe there is something out there watching us. It's the government.

Я вірю, що щось за нами спостерігає. Це уряд.

I failed to make the chess team because of my height.

Я не зміг створити шахову команду через мій ріст.

I like the rain. It washes memories off the sidewalk of life.

Мені подобається дощ. Він змиває спогади з тротуару життя.

If you want to make God laugh, tell him about your plans.

Якщо ви хочете розсмішити Бога, розкажіть йому про свої плани.

Life is divided into the horrible and the miserable.

Життя ділиться на жахливе та жалюгідне.

Marriage is the death of hope.

Шлюб — смерть надії.

Money is better than poverty, if only for financial reasons.

Гроші кращі, ніж бідність, якщо брати лише фінансові причини.

My one regret in life is that I am not someone else.

Моїм єдиним жалем у житті є те, що я не хтось інший.

Talent is luck. The important thing in life is courage.

Талант – це удача. Важлива у житті сміливість.

To you I'm an atheist; to God, I'm the Loyal Opposition.

Для вас я атеїст; Богу ж я лояльна опозиція.

Tradition is the illusion of permanance.

Традиція – це ілюзія сталості.

We are the sum total of our choices...

Ми — загальна сума наших рішень.

What if nothing exists and we're all in somebody's dream?

А що, якщо нічого не існує, і ми всі в чиємусь сні?