EnglishDom GET on the store

Для корректной работы сайта в вашем браузере должны быть включены файлы Сookie

Мы ценим ваше мнение. Оставьте отзыв о том, как проходит обучение.

credit card У тебя осталась незавершенная покупка: занятий с 
смотреть
20 июля 2018
11 мин. читать

Розповідь про себе на співбесіді

Нет времени? Сохрани в

Слабкість в тілі, холодний піт, виступаючий на шкірі, тремтять руки, і язик заплітається. Співбесіда англійською може бути доволі напруженою. Потрібно прибути вчасно, бути впевненим у собі, добре підкованим і дружнім одночасно, при цьому, відчуваючи всередині небувалий стрес. How are you doing? Why would you like to work here? Could you describe your responsibilities?

Зміст статті:

Співбесіда англійською

На співбесіді одні питання англійською змінюються іншими, а часу, щоби добренько обдумати відповідь, немає. Ми допоможемо підготуватися до цієї важливої події.

З цієї статті ви взнаєте як пройти співбесіду англійською, найдете рекомендації і відповіді на питання, які можуть бути задати під час співбесіди.  Let's go! 

Пiдготовка до спiвбесiди англiйською

Почнемо з корисних порад. Ці чотири лайфхаки допоможуть ефективно підготуватись до співбесіди англійською:

 • По-перше, практикуйте відповіді на потенційні питання для інтерв’ю англійською вголос. Для початку подумайте над питаннями, які може задати роботодавець, підготуйте перелік і обдумайте, як би ви відповіли. Після роботи над питально-відповідними формулюваннями попрактикуйте їх перед дзеркалом, визначивши для себе оптимальний темп мовлення. Для роботи над різноплановими помилками можна записати своє мовлення на диктофон. Звертайте увагу на вимову слів і обертів.
 • По-друге, особливо приділіть увагу сильним сторонам, не забудьте підкріпити висловлювання чіткими аргументами. Якщо стверджуєте, що маєте певну навичку або досвід, то приведіть яскравий приклад, який би зображав або підтверджував цей факт.
 • По-третє, будьте чесними самі із собою і визначить Ахіллесову п’яту, слабку сторону, яку успішно подолали. Можливо, ви безладно і ліниво ставилися до доручень, але згодом розставивши пріоритети, все-таки взяли себе в руки та побороли цю шкідливу звичку. В очах роботодавця ви постанете як людина, яка дійсно зацікавлена продуктивно працювати на новій посаді.
 • І нарешті, по-четверте, немало важливу роль грають очікування стосовно зарплати. Перед тим, як іти на інтерв’ю, пересвідчиться, що знаєте яку би заробітну плату ви хотіли б отримувати й мінімум, на який би погодились. Не варто беззастережно погоджуватись на умови праці, які не виправдовують очікування або не зображають кваліфікацію.

read also
Читай также

Eric Clapton и его творчество на английском

Топ 9 питань на спiвбесiдi

 • How would you describe yourself? – Як би ви себе описали?

To my mind, I’m … / I consider myself ... / I reckon, that I'm ... / I believe, I’m … / I could say, that I'm ... – Я вважаю себе … 

 • flexible – здібний швидко пристосовуватись до обставин 
 • hard working – працьовитий
 • outgoing – комунікабельний
 • dependable – надійний
 • honest – порядний
 • organized – організований
 • ambitious – цілеспрямований
 • a team–player – вмію працювати в колективі 
 • a seasoned specialist – досвідчений спеціаліст
 • a dedicated professional – професіонал, відданий своїй справi
I always prefer paying attention to details. – Я завжди віддаю перевагу звертати увагу на деталі.
I'm fond of challenging tasks and getting the work done. – Я обожнюю складні задачі і доводити роботу до кінця.

What educational background do you have? – Яка у вас освіта?    

 • I graduated in (сфера: IT, Linguistics, Engineering etc.) from (назва навчального закладу) – Я отримав освіту за спеціальністю … в ...
 • To attend (назва навчального закладу) from (рік) to (рік) – відвідувати ... з … по ...
 • I hold a master's degree / a bachelor's degree in ... from … – В мене ступінь магістра в … / ступінь бакалавра в ...
 • I took a training program at … – Я проходив професійну програму в …
 • Unfortunately, I don't have any formal education for this work, however, I have already worked in similar position. Furthermore, I have 15 years of experience in this sphere. – На жаль, у мене немає формальної освіти для цієї роботи, проте, я вже займав аналогічну позицію. Навіть більше, маю 15–річний досвід роботи у даній області.

Якщо раптом почули в питанні словосполучення «scholastic record», тут мається на увазі атестаційна відомість диплому, яка містить в собі оцінки по предметах.

NOTA BENE: Майте на увазі, що освіта мала місце у минулому, тому використовуйте Past Tenses. Якщо ж ви все ще навчаєтесь або отримуєте додаткову освіту використовуйте Present Continuous.

Could you tell us why you left your last position? – Розкажіть нам, чому ви пішли з минулого місця роботи?

 • I was: laid off / fired / dismissed / discharged ... – Мене звільнили ...
 • I was made redundant ... – Мене звільнили без поважної причини ...
 • Because the firm / the company / the enterprise - тому що фірма / компанія / підприємство
 • Had to cut / recolate costs – була вимушена скоротити / переглянути витрати
 • Became a bankrupt = was out of business – збанкрутувало
 • I resigned the previous work/post … – Я звільнився з попередньої роботи / пішов з попереднього посту ...
 • I made a firm decision to find a new job ... – Я прийняв тверде рішення знайти нову роботу …
 • That is closer to my home – яка знаходиться ближче до дому
 • That will represent new challenging tasks – де переді мною будуть стояти нові складні задачі
 • Where I could evolve my professional skills – де б я зумів розвивати професійні навички
 • That will help to forge a successful career – щоби побудувати успішну кар’єру.

Tell us about your negative traits, please. – Розкажіть, будь ласка, про негативних риси.

 • Apparently, it might be better for me to learn how to be more understanding, especially, when things aren't going according to the plan. That's what I'm currently working on right now. – Очевидно, мені варто навчитися бути більш компетентним, особливо коли все йде не за планом. Це те, над чим я зараз працюю.
 • I'm used to spending much time on projects to be absolutely sure that everything is accurate. – Я звик витрачати багато часу на проекти, щоби бути абсолютно впевненим, що все вірно.
to be a perfectionist – бути перфекціоністом
to be hard on something / someone – критикувати щось / когось

Tell us about your positive traits, please. - Розкажіть, будь ласка, про позитивні риси.

 • I’m a proactive person, who likes to see results and be responsible for his/her decisions. – Я людина з активною життєвою позицією, якій подобається бачити результати і бути відповідальним за прийняті рішення.
 • I always remain self disciplined and calm in tangled situations. – Я завжди залишаюсь зібраним і спокійним під час складних ситуацій.
Кращі викладачі для навчання англійської в онлайн-школі EnglishDom!: 
to be broad–minded – мати широкі погляди
to be conscientious – бути сумлінним
to be creative – бути творчим
to be enthusiastic – бути повним ентузіазму
to be innovative – бути новатором
to be personable – бути представницьким
to be focused on – бути сфокусованим на
to be a problem–solver – легко розв'язувати проблеми
always take initiative – завжди брати ініціативу на себе
to have team building skills – володіти навичками формування колективної роботи
to have a good work ethic – володіти розумінням трудової етики

What is the main reason you would like to work here? – Чому ви хотіли би працювати тут?

 • I'm confident that your company will allow me ... – Впевнений, що ваша компанія дозволить мені ...
 • to become a profound specialist – стати видатним спеціалістом
 • to put into practice – втілити в життя
 • to make use of the knowledge / the experience – використовувати знання / досвід
 • to grow both as a professional and as a human – вирости як професіонал і особистість
I’ve always taken an interest in IT and the company excels in the current sphere. – Я завжди відчував інтерес до IT, а ваша компанія найкраща в поточній сфері.
The enterprise is considered one of the best is this field – підприємство вважається одним з кращих в цій області

Where do you see yourself in five years from now? – Ким ви бачите себе через 5 років?

 • By then, I will have my knowledge enhanced and become more independent in what I do. – До того часу я поліпшу свої знання і стану більш вільним в тому, що роблю.
 • By then, I would have liked to … / I would have preferred to … – До того часу я б хотів …
 • to develop / improve skills – покращити уміння
 • to be more productive – бути більш продуктивним
 • to create more of a name for the company / myself – працювати на благо компанії / стати видатною фігурою
 • to achieve a higher position – отримати підвищення
 • to get more involved in … – бути більш залученим в
 • to take on interesting projects – займатися цікавими проектами
 • to become an innovative thinker – стати творчим мислителем 
 • to build a career here – побудувати тут кар’єру
NOTA BENE: Не варто торкатися цілей, зв’язаних з особистим життям, такі як: створення сім’ї, народженням дитини і т.і. Робіть наголос на прагненні відносно кар’єри. Будьте цілеспрямованими, але не занадто, інакше вашу кандидатуру будуть розцінювати як загрозу компанії.

What kind of salary do you expect? – Які ваші очікування на рахунок заробітної плати?

 • I suppose, $65,000 per year is typical based on requirements and responsibilities. – Вважаю, що, беручи до уваги вимоги та обов’язки, заробітна плата складе $65000 в рік.
 • I’m sure, you’ll offer a salary that’s considered competitive in the current field. – Впевнений, що ви запропонуєте заробітну плату, яка рахується конкурентною в даній області.
 • I need more information, pertaining to the position, before we could start salary discussion. – Мені необхідно більше інформації відносно вакансії, перед тим ми могли би почати обговорення заробітної плати.
 • Based on the market research / the current salary / past experience – ґрунтуючись на дослідженні ринку / поточної заробітної плати / минулому досвіді
to expect something higher – очікувати заробітну плату вище
performance bonuses – бонуси, які залежать від результатів роботи
healthcare – охорона здоров’я
future pay raises – майбутня прибавка до заробітної плати
free gym membership – безкоштовний абонемент в спортзал
extra days off – додаткові вихідні
retirement contributions – внесок в пенсійний фонд
flexible work hours – гнучкі години роботи

You’re welcome to ask any questions, if you have them. – Ви можете поставити будь-які питання, якщо вони є.

 • Who will I be working closely with? – З ким я буду тісно працювати?
 • How soon may I hear from you? – Коли мені чекати новин?
 • Does the company offer ...  – Чи пропонує компанія ... 

any benefits for its workers? – будь-які пільги співробітникам?
in–house training for its employees? – навчання спеціалістів?

 • What will be the next step? – Який наступний крок?
 • Could you describe the typical day of the job? – Могли б ви описати типовий робочий день, який пропонує дана позиція?

read also
Читай также

9 самых распространенных акцентов английского языка

Висновок

Що ж, прийшов час запам’ятати слова і вирази, які сподобались і сміло використовувати їх під час співбесіди. Налаштуйтесь на позитивну хвилю і здивуйте роботодавця прекрасними навичками англійської мови, щоби отримати роботу. А ми вам в цьому обов’язково допоможемо.

Читайте також: Як правильно скласти резюме

Good luck!

Велика та дружня сім’я EnglishDom

заявка отправляется

Пожалуйста, подожди…

Бесплатный урок
с преподавателем

Заниматься
самостоятельно