Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

16 листопада 2023
9 хв. читати

Займенники в англійській мові

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

 • Граматика
 • Словниковий запас
 • Читання
 • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

Hey! Сьогоднішня стаття присвячена темі: займенники в англійській мові. Ох вже ця плутанина: "my" і "mine", "something" і "anything", "few" і "little". Сьогодні ми нарешті розберемося у всіх групах займенників в англійській мові, їхніх відмінностях і тонкощах вживання. Let's go!

Займенник в англійській мові (pronoun) - частина мови, що позначає, але не називає прямо предмети, людей, їхні властивості та відносини. Таким чином, займенники лише адресовують нас до вже раніше згаданого предмета або особи.

Mary asked John a question. He answered her. – Мері поставила Джону запитання. Він (Джон) відповів їй (Мері).

Уживання займенників в англійській мові

Отже, у реченні займенник може бути в ролі підмета (I, you, he, she, it, we, they), у ролі додатка (me, you, whom, her, him, it, us, them) або виступати визначенням (my, his, her, your, our, their, its).

We met John at the station. – Ми зустріли Джона на вокзалі.
John asked me to cook dinner. – Джон попросив мене приготувати вечерю.
Her brother came yesterday. – Її брат приїхав учора.

Читай також

Чи зможете ви відрізнити Complex Object від Complex Subject?

Структура займенників

За будовою займенники в англійській мові бувають:

 • Прості (складаються з одного складу: I, all, some, that, this, we, she, they)
 • Складові (з кількох морфем: herself, nothing, himself)
 • Складні (поєднання двох або кількох слів: one another, each other).

Види займенників в англійській мові

Займенники виконують багато функцій у реченні та мають свою класифікацію. Розглянемо їх за групами.

 • Особові займенники в англійській мові 

Позначають особи або предмети з точки зору їхнього ставлення до мовця.

Наприклад, "I" - той, хто говорить, "we" - той, хто говорить, та інша особа, "they" - будь-хто, крім того, хто говорить.

Особисті займенники змінюються за особами, числом, родом і відмінками (називний і об'єктний)

Особові займенників в англійській мові таблиця
Число Особа Відмінок
Називний  Знахідний 
однина  1-ша I [ai] – я me [mi:] – мене
2-га you [ju:] – ти you [ju:] – тебе
3-тя

he [hi:] – він 

she [ʃi:] – вона

it  [it] – воно

him [him] – його

her [hər] – її

it [it] – його

множина 1-ша we [wi:] – ми us [ʌs] – нас
2-га you [ju:] – ви you [ju:] – вас
3-тя they [ðei] – вони them [ðem] – їх

Особисті займенники в називному відмінку в реченні зазвичай відіграють роль підмета, а в знахідному - доповнення.

He is John. – Він Джон («He» — називний).
Mary bought a present for him. – Мері придбала подарунок для нього (him — знахідний).

Знахідний відмінок ще використовується, коли крім особистого займенника в реченні більше нічого немає:

- Who was that? Who called? - Хто це був? Хто дзвонив?
- Me. - Я.

 • Присвійні займенники

Присвійні займенники (мій, твій) в англійській бувають двох видів, виходячи з їхніх функцій: прикметники та іменники.

Таблиця присвійних займенників
Прикметник Іменник

my [mai] –  мій

mine [main] –  мій

your [jʊr] –  твій

yours [jʊrz] –  твій

his [hiz] –  його

his [hiz] –  його

her [hər] –  її

hers [hərz] –  її

its [its] –  його

its [its] –  його

your [jʊr] –  ваш

yours [jʊrz] –  ваш

our [ɑ:r] –  наш

ours [ɑ:rz] – наш

their [ðer] – їх

theirs [ðerz] –  їх

Обидві наведені форми відповідають на запитання "чий?", проте перша (my) вимагає після себе іменник, а друга (mine) не вимагає, оскільки вже має на увазі власне іменник.

This is my computer. – Це мій комп'ютер.
This is yours. – Це твій (yours = твій комп'ютер).

 • Зворотні займенники

Зворотні займенники в англійській мові в українській - відповідають словам "сам(а)", "себе".

Зворотні займенники таблиця

Займенник

Транскрипція

Приклад

myself

[mai’self]

I saw myself in the mirror.

(Я побачив себе в дзеркалі)

yourself

[jɔ:’rself]

Why do you blame yourself?

(Чому ти звинувачуєш себе?)

himself

[him’self]

Anna sent herself a copy.

(Анна надіслала собі копію)

herself

[hər’self]

Ivan sent himself a copy.

(Іван відправив собі копію)

itself

[it’self]

My cat hurt itself.

(Мій кіт поранився)

yourselves

[jɔ:rselvz]

We blame ourselves.

(Ми звинувачуємо себе)

ourselves

[a:’rselvz]

Could you help yourselves?

(Чи не могли б ви допомогти собі (самі)?)

themselves

[ðəm’selvz]

They cannot look after themselves.

(Вони не можуть подбати про себе (самі))

Друга частина цих слів може вам нагадати слово селфі (selfie), яке утворилося від "self" (сам). А перша частина повторює займенники вже згаданих груп.

Взаємні займенники

Взаємних займенників в англійській мові всього два:

each other [i:tʃ 'ʌðər] - один одного;
one another [wʌn ə'nʌðər] - один іншого.

За всіма правилами, "each other" використовуємо тільки коли є 2 особи, а "one another" - більш ніж дві особи.

We think of each other as of an interesting opponent. - Ми ставимося один до одного як до цікавого суперника.
There were many people and they looked at one another. - Там було багато людей і вони дивилися один на одного.

Відповідний прийменник, на відміну від української мови, ставиться перед словами "each" і "one":

We live too far from each other. - Ми живемо занадто далеко один від одного.
They are such good friends they will do anything for each other. - Вони такі хороші друзі, що зроблять один для одного що завгодно.

 • Вказівні займенники

Вказівні займенники в англійській мові вказують на особу, предмет, явища, їхні ознаки, час, не називаючи їх.

Вказівні займенники таблиця
 

Займенник

Переклад

Транскрипція

Приклад

однина

this

це / цей

[ðis]

This car is red. – Ця машина червона.

множина

these

ці

[ði:z]

These shoes are cheap. – Ці туфлі дешеві.

однина

that

той 

[ðæt]

That man in my brother. – Той чоловік– мій брат.

множина

those

ті

[ðəʊz]

Those people are my friends. – Ті люди – мої друзі.

тільки однина

such

такий

[sʌtʃ]

I bought such a nice gift. – Я купила такий добрий подарунок.

тільки однина

(the) same

той самий

[seim]

His T-shirt was the same I wore. – На ньому була така ж футболка, як і на мені.

 • Питальні займенники

Питальні займенники в англійській мові  використовуються для утворення запитань.

Питальні займенники таблиця

Займенник

Переклад

Транскрипція

Приклад

what

що/який

[wɒt]

What is it? – Що це?

who

хто/ кого

[hu:]

Who called? – Хто дзвонив?

which

який / котрий

[witʃ]

Which dress did you buy? –Яке плаття ти вчора купила?

whom

кого / кому

[hu:m]

Whom is this story about? – Про кого ця історія?

whose

чий

[hu:z]

Whose car is it? – Чия це машина?

how

як

[haʊ]

How are you? – Як справи?

why

чому

[wai]

Why are you so sad? – Чоми ти такий сумний?

when

коли

[wen]

When will you arrive? – Коли ти приїдеш?

where

де/ куди

[wer]

Where did you go? – Куди ти ходив?

 • Неозначені займенники

Найбільшою групою займенників вважаються неозначені. Здебільшого вони утворюються поєднанням займенників, які самостійно також виконують функції цієї групи.

До неозначених займенників в англійській мові належать: "some" (somebody, someone, something), "any" (anybody, anyone, anything), "no" (nobody, no one, none, nothing), "many", "much", "few" і "little".

"Some" і "any" позначають певну кількість і вживаються перед іменниками (у множині або незлічуваними). "Some" та його похідні вживаються в стверджувальних реченнях, а "any" та його похідні - у питальних і заперечних.

Do we have any bread? - У нас є хліб?
Yes, I have some. - Так, у мене є трохи.

"No" теж є невизначеним займенником. Щоб уникнути подвійного заперечення, дієслово разом із ним вживається у стверджувальній формі.

I have no brothers. - У мене немає (ніяких) братів.

Розглянемо таблицю похідних займенників.

Похідні займенники таблиця
 

+body

+one

+thing

Використовується

some

somebody – хтось, хто-небудь

someone – хтось, хто-небудь

something – щось, що-небудь

У стверджувальних реченнях.

У питальних реченнях, що виражають прохання або пропозицію.

any

anybody – хто-небудь, усякий, будь-хто, ніхто (у запереченні)

anyone – хто-небудь, усякий, будь-який, ніхто (у запереченні)

anything – що-небудь, усе, ніщо (у запереченні)

У питальних реченнях.

У стверджувальних реченнях.

У заперечних реченнях (за негативної форми дієслова).

no

nobody – ніхто

no one – ніхто

nothing – ніщо, нічого

У заперечних реченнях (при стверджувальній формі дієслова).

Слід зауважити, якщо займенники "somebody", "anyone", "anything", "nobody", "no one", "somebody", "something", "anybody", "nothing", "everybody", "everything" вживаються у функції підмета, то дієслово вживатиметься у формі однини (is, was, закінчення "-s").

Everybody was there in time. - Усі були там вчасно.

Невизначені займенники somebody, someone, anybody, nobody можуть мати закінчення присвійного відмінка іменників.

I found somebody's wallet. - Я знайшов чийсь гаманець.

Many (багато), few (мало), a few (кілька) вживаються перед іменниками, що обчислюються, і відповідають на запитання "скільки?".

He has many friends. - У нього є багато друзів.
She has few friends. - У неї мало друзів.
We rested a few minutes. - Ми відпочили кілька хвилин.

Much (багато), little (мало), a little (небагато) вживаються перед незліченними іменниками або з дієсловами і відповідають на запитання "скільки?".

You work too much. - Ти працюєш занадто багато.
Yes, I know, but I have very little time. - Так, я знаю, але в мене дуже мало часу.
I have a little time for this. - У мене для цього є трохи часу.

Як обрати між I та me

"I" використовується коли є підметом і керує дією.

will make a cake today. – Я сьогодні спечу торт.

Також ми використовуємо "I" коли виконуємо дію з кимось іще.

Mary and I went to the shop. - Мері та я пішли за покупками.

"Me" використовується в непрямих відмінках: мені, мене, мною (коли щось виконується для нас, або дається нам):

Would you do this for me? - Чи не міг би ти зробити це для мене?
Will she reply to me? - Вона відповість мені?

Читай також

85 дивовижних мотиваційних цитат англійською мовою

Висновок

Досліджуйте світ англійських займенників разом із Englishdom! Наша школа англійської мови допоможе сформувати навички для успішного спілкування. Забудьте про "мовний бар'єр" - англійська відкриває двері до нових горизонтів та досягнень.

А щоб перевірити свої знання, можна спробувати наш Онлайн-тренажер. Good luck!

Велика та дружна родина Englishdom