🌞Підтримуй впевненість в англійській під час літа! Дізнайся рішення📘

Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися
20 червня 2018
10 хв. читати

Артиклі в англійській мові

Немає часу? Збережи в

Артикль — це слово, яке додає відтінок визначеності або невизначеності у значенні іменника: «After the long conference, the mug of hot chocolate is especially good». / «After a long conference, a mug of hot chocolate is especially good». У першому випадку, передаємо інформацію про конкретну конференцію та кружку гарячого шоколаду. У другому, сформулювали загальне ствердження, що будь-якa кружка прийдеться до місця після любої довгої конференції.

Зміст статті:

В англійській мові є декілька способів передачі цієї визначеності або її відсутності. Роздивимось детальніше.

Визначений артикль

Визначений артикль (definite article) — англійське слово «the». Воно як би обмежує семантичне значення іменника. Наприклад, ваш друг може спитати: «Are you planning to visit the party this Monday?» – «Ти плануєш відвідати вечірку цього понеділка?»

Артиклі в англійській мові, зображення 1

Визначений артикль нам повідомляє, що друг має на увазі певну вечірку, про яку добре відомо. Артикль «the» вживається з іменником у множинному і єдиному числі, а також з необчислюваними іменниками. Нижче приведені деякі приклади використання визначеного артикля у контексті:

Could you give me the screwdriver, please? – Ти б міг дати мені викрутку, будь ласка?
Give me the orange screwdriver, please. The green one is too big. – Дай мені, будь ласка, помаранчеву викрутку. Зелена завелика.
Could you give me the chisel, please? – Ти б міг дати мені стамеску, будь ласка?
Could you give me the small chisel, please? That's the only one convenient enough to make holes in this plank. – Ти б міг дати мені, будь ласка, маленьку стамеску? Це єдиний інструмент, яким зручно свердлити отвори у цій дошці.
Could you give me the small chisel, please? That's the only one convenient enough to make holes in this plank. – Дай мені тоді викрутку і стамеску, будь ласка. ...

Визначений артикль «the»

вже згадувалося 
I don't like the coat as well.
порядкові чисельники
He is on the second floor.
унікальні іменники 
the sun, the moon, the sky etc.
найвищий ступінь
It's the easiest test, I've ever had.
моря/океани/річки/пустелі/гірський ланцюг/групи островів
The Pacific Ocean / the Urals / the Bermudas 
сторони світу
The North / the South / the East / the West

read also
Читай також

Різниця у вживанні man, human, people і folks

Невизначений артикль

У невизначеного артикля (indefinite article) існує 2 основні форми. По-перше, це службова частина мови «a», яка стоїть попереду слова, яке починається з приголосного. По-друге, це артикль «an», який використовується зі словом, яке починається з голосного.

Артиклі в англійській мові, зображення 2

Невизначений артикль «a/an» вказує на те, що іменник вживається в загальному сенсі, а не в конкретному. Наприклад, ви питаєте приятеля :

Should I take a present then? – Чи слід мені принести подарунок тоді?

Друг розуміє, що ви не питаєте про конкретний тип подарунка або певного предмета.

I would like to bring an almond cake. – Мені хотілося би принести торт з мигдалем.

Знову ж, невизначений артикль вказує, що не мається на увазі якийсь особливий мигдалевий торт. Чи буде він домашнього приготування чи його куплять у місцевій кондитерській не має значення. Невизначеному артиклю характерна моногамія, тому зустріти його можна тільки з сингулярними іменниками.

Розглянемо наступні приклади невизначеного артикля у контексті:

Could you fetch me a smartphone, please? Any of them will be fine. – Ти б міг подати мені, будь ласка, смартфон? Любий з них підійде.
Gimme a bottle of wine real quick now, ok? Any is good. – Дай-но мені скоренько пляшку вина, ок? Годиться будь-яка.

Невизначений артикль «a/an»

згадування вперше 
A book is interesting.
The book is written in Chinese.
дієслово-зв’язка + професія або характеристика
Bill is a journalist and a good man.
після there is/are; there was/were; there will be etc.
There's an apricot on the table.
після слова such
She is such a perfect wife!
окличне речення
What a gorgeous fellow.
з іменниками: часу / швидкості / відстані / ваги
They will be here in a minute.


Nota bene: Необчислювані іменники — іменники, які важко або неможливо підрахувати. Вони охоплюють невідчутні предмети (інформація, повітря), рідини (пиво, ром) та речі, які занадто великі або численні для підрахунку (обладнання, пісок, деревина). Оскільки ці речі не можуть бути враховані, ніколи не використовуйте «a» чи «an». Запам’ятайте, що невизначений артикль призначений тільки для сингулярних іменників. Однак, необчислювані іменники без проблем використовуються зі словом «some».

Невірно: John can take a juice. Tim can take an ice. Elsa can take a tea.

Вірно
: John can take some juice. = Джон може взятинебагато соку. Tim can take some ice. = Тім може взяти небагато льоду. Elsa can take some tea. = Ельза може взяти небагато чаю. John can take a bottle of juice. = Джон може взяти пляшку соку. Tim can take an ice cube. = Тім може взяти кубик льоду. Elsa can take a cup of tea. = Ельза може взяти чашку чаю.

Артиклі в англійській мові, зображення 3

Наскільки ефективна англійська по Скайпу: 

«A» vs «an». Виключення у використанні

У загальному правилі використання непевного артикля перед словами, які починаються з приголосної та голосної букв, є ряд виключень.

Перша буква слова «honorable ['ɑnərəbəl] – великодушний», до прикладу, приголосна «h», однак, вона німа (невимовна). Не дивлячись на правопис слово «honorable» починається з голосного звуку [ɑ]. Тому вибір артикля падає на «an». Роздивимось приклад, приведений нижче для ілюстрації:

Невірно: Thomas is a honorable person.
Вірно: Thomas is an honorable person. = Томас — великодушна людина.

Так само, коли перша буква слова голосна, але вимовляється з приголосним звуком, використовуйте «a», як у прикладах нижче:

Невірно: Elizabeth was an United States prime minister.
Вірно: Elizabeth was a United States prime minister. = Елізабет була прем'єр-міністром Об’єднаних штатів.

Акроніми, ініціальні абревіатури та скорочення по перших буквах також підкоряються цьому правилу: a UK-based corporation, an HR-management etc.

Нульовий артикль

Іноді перед деякими іменниками артиклі зовсім опускаються. В цих випадках артикль мається на увазі, але фактично не присутній. Такий артикль іноді називають нульовим (zero article). Частенько артикль відсутній перед іменниками, які відносяться до абстрактних ідей.

Подивимося на слідуючи приклади:

Невірно: Let's have a dinner today.
Вірно: Let's have dinner today. = Давай сьогодні повечеряємо
Невірно: The enthusiasm is my strong point.
Вірно: Enthusiasm is my strong point. Ентузіазм — моя сильна сторона.

Артиклі в англійській мові, зображення 4

Багатьом мовам та національностям не передує артикль:

Невірно: Mary is fluent in the Korean and the Japanese.
Вірно: Mary is fluent in Korean and Japanese. = Мері бігло говорить по-корейськи та по-японськи.

Спортивні види діяльності, види спорту та академічні предмети не потребують перед собою артикля англійської мови. Для порівняння зверніть увагу на нижченаведені речення:

Невірно: Bobby is keen on the soccer.
Вірно: Bobby is keen on soccer. = Бобі обожнює грати у футбол.
Невірно: The literature isn't my favorite subject.
Вірно: Literature isn't my favorite subject. = Література — не найлюбиміший мій предмет.

Нульовий артикль

власні імена + члени сім’ї
Thomas / Paris / New York / Mr. Brown / mom
дні тижня + назви місяців
Monday / Tuesday / January / February
c breakfast / lunch / dinner / tea / supper, які мають значення
часу або процесу приймання їжі
Did you have your dinner? / Lunch is ready!

Артикль + займенник

Присвійні займенники допомагають визначити говорите ви про конкретний чи невизначений предмет. І хоча, як ви вже знаєте, артиклі в англійській мові вказують на визначеність, проте, якщо одночасно використати присвійні займенники і артиклі, то реципієнт точно прийде у ступор.

Присвійні займенники — слова, такі як : «my», «his», «her», «its», «their» та «our». Артиклі англійської мови не можна використовувати у тандемі із займенниками. «The» та «my» не використовуються разом, оскільки обидва призначені для подібних цілей. Відмінності криються в нюансах передачі необхідного значення. Розглянемо наступні приклади:

Невірно: Dexter is using the my tablet right now.
Вірно: Dexter is using the tablet right now.
Вірно: Dexter is using my tablet right now. = В даний час Декстер користується (моїм) планшетом.

Артиклі в англійській мові, зображення 5

Артикль + прикметник

У більшості випадків артикль визначає не тільки іменник, а і прикметник, який строїть перед ним.

Звичайний порядок слів: артикль + прикметник + іменник.

Якщо маєте на увазі невизначений артикль, то вибір між «a» та «an» опиняэться на букві, з якої починається наступне за ним слово.

Невірно: What a interesting magazine!
Вірно: What an interesting magazine! = Який цікавий журнал!
Невірно: Merriam will cook an banana cupcake.
Вірно: Merriam will cook a banana cupcake. = Маріем приготує банановий кекс.

Стійкі вирази з артиклями

  • Корисні фрази з визначеними артиклями в англійській мові.

it's out of the question
про це і мови не може бути
to take the trouble to do something
попрацювати
in the original
в оригіналі
to play the piano / the violin / the harp
грати на піаніно/ скрипці/ арфі
to keep the bed
дотримуватися постільного режиму
on the whole
в цілому
on the one hand
з однієї сторони
on the other hand
з другої сторони
to tell the truth
говорити правду
at the bottom / top of
знизу/зверху

  • Корисні фрази з невизначеними артиклями в англійській мові.

to have a good time
гарно провести час
to have a mind to do smth
мати намір що-небудь зробити
to fly into a passion
розізлитися
to take a fancy to
перейнятися симпатією
as a result
в результаті
to be at a loss
бути в розгубленості
at a glance
одним поглядом
it's a pity
шкода
to tell a lie
говорити неправду
it's a shame
соромно

  • Корисні фрази з нульовим артиклем.

to take to heart
приймати близько до серця
to take offence
ображатися
from morning till night
від ранку до вечора
from head to foot
з голови до ніг
by chance
випадково
by land by sea by air
по суші / морю / повітрю
by name
на ім’я 
in debt
у боргу
out-of-doors
зовні дому
to play football / hockey
грати у футбол / хокей

read also
Читай також

Рівень Upper-Intermediate — рівень володіння англійською вище середнього B2

Заключення

Отже, сьогодні ваша скарбничка знань поповнилася правилами вживання англійських артиклів у мові. Надіємося, що стаття видалася корисною та припала вам до смаку, і надалі ви більше не будете відчувати дискомфорт при розпізнанні, а найголовніше, при використанні того чи іншого артикля у різних ситуаціях. Нехай щастить!

Велика та дружня сім’я EnglishDom