Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

28 грудня 2018
13 хв. читати

Непряма мова англійської мови

Немає часу читати? Збережи в

Напевно вам не раз доводилося переказувати слова іншої людини у розмові. Як ви себе при цьому почували?

На перших порах, скоріше за все, не дуже впевнено, адже потрібно враховувати багато факторів: змінити порядок слів у речені чи ні, чи скористатися іншими часовими формами, а може і не варто, чи підібрати інші слова і т.д.

Як же все-таки коректно перекласти пряму мову в речені в непряму чи грамотно передати чужі слова? Давайте аналізувати!

Зміст статті:

Про пряму і непряму мову в англійській

«Direct speech» або пряма мова — це слова людини, які передані буквально так, як вони і були вимовлені. На письмі пряма мова виділяється лапками, а після слів, які вводять пряму мову, ставиться кома.

She says, "The lessons begin at 9 o’clock." – Вона говорить: «Заняття починаються о 9 годині».

«Indirect speech» («reported speech») або непряма мова — це мова, яка передається не слово у слово, а тільки по змісту, у вигляді додаткових підрядний речень. При цьому кома, яка відокремлює слова того, що говорить від прямої мови, і лапки, в які взята пряма мова, опускаються.

She says that the lessons begin at 9 o’clock. – Вона говорить, що заняття починаються о 9 годині.

В прямій мові людина зазвичай говорить від першої особи. А от в непрямій мові ми не можемо говорити від імені цієї людини. Тому ми міняємо «я» на третю особу.

She said, "I will buy a dress." – Вона сказала: «Я куплю плаття».
She said that she would buy a dress. – Вона сказала, що купить плаття.

Непряма мова англійської мови, зображення 1

Якщо у головному реченні дієслово-присудок стоїть у минулому часі (Past Simple), то при перекладі прямої мови у непряму дотримуються правил узгодження часів, і перед непрямою мовою ставиться сполучник «that», який після дієслів «say», «know», «think» і т.п. може бути опущений.

Direct speech: She said, "The lessons begin at 9 o’clock." – Вона сказала: «Заняття починаються о 9 годині».
Indirect speech: She said (that) the lessons began at 9 o’clock. – Вона сказала, що заняття починаються о 9 годині.
Direct speech: Ann said, "I bought two tickets for the theatre." – Ганна сказала: «Я купила два квитки в театр».
Indirect speech: Ann said (that) she had bought 2 tickets for the theatre. – Ганна сказала, що вона купила 2 квитки в театр

Давайте розглянемо таблицю, яка допоможе разібратися з часами у підрядних реченнях.

Matching times in indirect speech
Direct Speech Indirect Speech
Present Simple: He said, "I am hungry!"
& He said: "I am hungry!"
Past Simple: He said that he was hungry.
& He said he is hungry.
Present Continuous: Mother said, "I am cooking the dinner now."
& Mom said, "I'm cooking dinner now."
Past Continuous: Mother said.
& Mom said she was cooking dinner.
Present Perfect: She said, "I have worked hard today."
& She said, "I worked a lot today."
Past Perfect: She said that she had worked hard that day.
& She said she worked a lot that day.
Present Perfect Continuous: I said, "My colleague has only been working here for 3 months."
& I said, "My colleague has been working here for only 3 months."
Past Perfect Continuous: I said that my colleague had only been working there for 3 months.
& I said that my colleague worked there for only 3 months.
Past Simple: She said, "I had a cold a week ago."
& She said: "I had a cold a week ago."
Past Perfect: She said that she had a cold a week before.
& She said she had a cold the week before.
Past Continuous: Tom said, "I was watching the football match."
& Tom said: "I watched a football game."
Past Perfect Continuous: Tom said that he was watching the football match.
& Tom said he watched a football game.
Past Perfect: My friend said to me, "I’ve been introduced to each other."
& My friend told me: "I knew you before we were introduced to each other."
Past Perfect:
& My friend told me that he knew me before they introduced us to each other.
Past Perfect Continuous: My wife said, "We had been dating for 3 years before we got married."
& My wife said: "We met 3 years before we got married."
Past Perfect Continuous: I’ve been dating for 3 years before we got married.
& My wife said that we met 3 years before we got married.
Future Simple (will): The doctor said, "You’ll get a blood test tomorrow"
& The doctor said: "You will receive the result of your blood test tomorrow."
Future in the Past (would ): This is the next day
& The doctor said that I would get the result of my blood test the next day.

Якщо у прямій мові були модальні дієслова, то ті з них, які мають форми минулого часу, у непрямій мові міняються, наприклад:  «can» – «could», «may» – might», «have (to)» – «had (to)». Oсь практично і все. Решта при переході у непряму мову не міняються: «must», «ought» та інші.

He said, "The contract can be signed in the evening." – Він сказав: «Контракт може бути підписаний ввечері».
He said that the contract could be signed in the evening. – Він сказав, що контракт може бути підписаний ввечері.

Дієслово «must» замінюється у непрямій мові дієсловом «had», коли «must» виражає необхідність вчинення дії в силу певних обставин:

She said, "I must send him a telegram at once." – Вона сказала: «Я повинна послати йому телеграму негайно».
She said that she had to send him a telegram at once. – Вона сказала, що повинна послати йому телеграму негайно.

Коли ж дієслово «must» виражає наказ або пораду, то він залишається без змін:

He said to her, "You must consult a doctor." – Він сказав їй: «Ви маєте порадитися з лікарем».
He told her that she must consult a doctor. – Він сказав їй, що вона має порадитися з лікарем.

Дієслова «should» і «ought to» в непрямій мові не змінюються:

She said to him, "You should (ought to) send them a telegram immediately." – Вона сказала йому: «Вам слід негайно послати їм телеграму».
She told him that he should (ought to) send them a telegram immediately. – Вона сказала йому, що йому слід послати їм телеграму негайно.

В деяких випадках ми повинні узгодити не тільки часи, але й окремі слова.

He said, "I am dying now." – Він сказав: «Я вмираю зараз».

Тобто він в даний момент вмирає. Однак, коли ми будемо передавати його слова, то будемо говорити вже не про зараз, а про момент часу у минулому (той, коли він вмирав).

Непряма мова англійської мови, зображення 2

Читайте також: Наказовий спосіб в англійській мові

Тому ми міняємо «now» (зараз) на «then» (тоді).

She said that she was driving then. – Вона сказала, що вона була за рулем тоді.

 

Direct Speech

Indirect Speech

this, these  цей, ці

that, those  той, ті

here  тут

there  там

now  зараз

then  тоді

today  сьогодні

that day  в той день

tomorrow  завтра

the next day  наступного дня

yesterday вчора

the day before  день перед тим

ago ; тому назад

before  до того, раніше

last  минулий                                    

the previous  попередній

next  наступний

the following  наступний

 

Читайте також: В чому відмінності this від that?
read also
Читай також

Курси англійської з носієм

Виключення з правил

Як відомо, в любих правилах є свої виключення. Так і в непрямій мові. Цих виключень небагато, але їх слід знати. Отже, правило узгодження часів не дотримується:

  • В підрядних додаткових реченнях, які виражають загальновідомий факт чи истину.
Не said that 22 December is the shortest day of the уеаг Він сказав, що 22 грудня — найкоротший день у році.
  • Коли в підрядному реченні є модальні дієслова «must», «should», «ought to»:
I said that I must meet her. Я сказав, що мені треба зустріти її.
  • Якщо той, що говорить посилається на слова, які тільки що були сказані:
Kate: "Stay with me, Mark. I will cook something delicious." Кейт: «Залишся зі мною, Марк. Я приготую що-небудь смачне».
Mark to Elza: "Kate said she will cook something delicious." Марк Елзі: «Кейт сказала, що приготує щось смачне».

Непряма мова англійської мови, зображення 3

  • В підрядному речені, що вводиться сполучниками when/since, де простий минулий час (Past Simple) не змінює своєї форми:
I answered that I hadn’t met her since we moved. Я відповів, що не бачив її після того, як ми переїхали.
  • Якщо той, що говорить використовував часи Past Continuous, Past Perfect, то вони не змінюються у непрямій мові, незалежно від того, в якому часі стоїть дієслово, яке вводить непряму мову:
Вас також може зацікавити: Вивчення граматики, непряма мова в англійській мові
"I was working at 6 o'clock." He said that he was working at 6 o'clock (якщо в речені вказаний точний час дії).
"I had never seen such a big fish before my visit to an aquarium." She said that she had never seen such a big fish before her visit to an aquarium.

Питання в непрямій мові

В непрямій мові питання мають прямий порядок слів, а знак питання на кінці речення замінюється на крапку.

Загальні питання вводяться сполучниками «if» або «whether»:

I asked, "Have you seen my pen?" Я спитав: «Ти бачив мою ручку?».
I asked him whether/if he had seen my pen. Я спитав, чи бачив він мою ручку.

Спеціальні питання вводяться питальними словами:

He wondered: “Who on earth would buy this junk?!” Он поцікавився: «Хто взагалі стане купувати цей мотлох?!».
He wondered who on earth would buy that junk. Він поцікавився, хто взагалі стане купувати цей мотлох.

Коротка відповідь на питання непрямої мови вводиться сполучником «that» без слів «yes»/«no»:

She answered, "Yes, I do." Вона відповіла: «Так».
She answered that she did. Вона відповіла ствердно.

Наказові речення в непрямій мові

Такі речення використовуються з дієсловами «say», «tell», «order», «ask», «beg», а дієслово в наказовому способі змінюється у форму інфінітиву :

Mom told me, "Clean your room." Мама сказала мені: «Прибери свою кімнату».
Mom told me to clean my room. Мама сказала мені прибрати свою кімнату.

Негативна форма дієслова в наказовому способі замінюється інфінітивом з попередньою часткою not.

He said, "Don’t run in the corridor." Він сказав: «Не бігайте в коридорі».
He said not to run in the corridor. Він сказав не бігати в коридорі.

Для передачі непрямої мови існує багато варіантів. В таблиці ми зібрали деякі дієслова — «introductory verbs», які допоможуть вам передати чужу мову без постійного використання  «she said» або «he asked»:

Introductory Verb Translation Direct Speech Reported Speech
agree agree Ok, I was wrong. He agreed that he had been wrong.
claim declare I saw the UFO. He claimed that he had seen the UFO.
complain complain You never share any secrets with me! She complained that I would like it.
admit acknowledge I was really unfriendly to him. She was admitted that she had been unfriendly to him.
deny deny "I didn" t break your favorite cup! He denied that he had broken the cup.
exclaim exclaim I am so happy! She exclaimed that she was very happy.
explain explain You see, there is no point in going there right now. he was going to go there at that very moment.
recommend advise You & rsquo; d better stay at home.; She recommended that we stayed at home.
prove prove See, the system works. He proved that the system worked.
insist insist You need to be present at the meeting. They are insisted that I need to be present at the meeting.
regret sorry If I could go on a vacation this year. She regrets that she can & rsquo; t go on a vacation this year.
state approve I have never seen the young man before. The witness stated that she had never seen the young man before.
promise promise I will be back no later than eight o & rsquo; clock. Dad promised that he’ll be back no longer than eight o & rsquo; clock.
suggest suggest Shall we spend the evening together? He suggested that they spent the evening together.
assert approve Nuclear power is a safe and non-polluting kind of energy. The scientists asserted that nuclear power is a safe and non-polluting kind of energy.
contend declare The Earth may be less than previously thought. Some astronomers are more than previously thought.

Непряма мова англійської мови, зображення 4

read also
Читай також

Фразові дієслова в англійській мові

Висновок

Непряма мова і узгодження часів доволі складні теми, над якими потрібно практикуватися. Ви можете, наприклад, переказувати епізод з серіалу або передавати англійською свої бесіди з друзями.

Тренуючись, не забувайте про синоніми до слів «say» і «ask», щоби ваш переказ не був одноманітним.

Школа англійської мови Englishdom - ваш надійний провідник у світі мовного навчання. Індивідуальний підхід, високоякісні ресурси та досвідчені викладачі допоможуть вдосконалити знання про непряму мову та впевнено розмовляти англійською. Вільне майбутнє починається з вільної англійської!

Велика та дружня сім’я Englishdom